5. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

>>5. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Konuları Hakkında Kısa Açıklama:

5. sınıf Türkçe dersi 1. dönem 2. yazılı soruları, öğrencilerin dil bilgisi, okuma anlama, kelime dağarcığı ve yazma becerilerini değerlendirmeyi amaçlayan bir testtir. Bu yazılıda genellikle cümle kurma, paragraf tamamlama, sözcük türleri, anlam bilgisi, yazım kuralları gibi konular yer almaktadır. Öğrencilerin dil yeteneklerini ölçen bu sorular, Türkçe dersindeki temel becerilerin anlaşılmasına yardımcı olur. Test, öğrencilerin dil bilgisini doğru bir şekilde kullanma, metinleri anlama ve yorumlama becerilerini geliştirme amacını taşır.

1. Soru: Aşağıdaki cümlede noktalama işaretiyle ilgili hangi şıkta hata yapılmıştır?

a) Hayvanat bahçesi çok eğlenceli.

b) Dünden beri hava serinledi mi?

c) Otobüs geldi mi?

d) Ahmet, neredesin ?

Cevap: d) Ahmet, neredesin ?

Açıklama: Bu soruda noktalama işaretlerinin doğru kullanımına odaklanılmıştır. Doğru olan cümlede noktalama işaretleri uygun yerlere konulmuştur. Ahmet, neredesin? cümlesinde soru işareti doğru bir şekilde kullanılmamıştır.

2. Soru: Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır?

a) Zengin – Fakir

b) Küçük – Büyük

c) Kırmızı – Yeşil

d) Pencere – Kapı

Cevap: a) Zengin – Fakir

Açıklama: Bu soruda öğrencilerin kelime anlamını ve eş anlamlı kelimeleri bilme becerisi ölçülmektedir. Eş anlamlılar birbirinin yerine kullanılabilen kelimelerdir. Zengin – Fakir kelime çifti eş anlamlıdır, diğer seçenekler ise eş anlamlı değildir.

[…]

25. Soru: Aşağıdaki cümlelerden hangisi paragrafın başına gelmelidir?

a) Sonunda yorucu bir gün geçirdik.

b) Arkadaşım bana hediye aldı.

c) Önce mağazaya gidip alışveriş yapalım.

d) Evde birlikte vakit geçirelim.

Cevap: c) Önce mağazaya gidip alışveriş yapalım.

Açıklama: Bu soruda öğrencilerin paragraf düzenleme ve mantık sırası kurma becerisi ölçülmektedir. Paragrafın mantıklı bir şekilde başlaması için Önce mağazaya gidip alışveriş yapalım. cümlesi paragrafın başına gelmelidir.26. Soru: Aşağıdaki cümlelerden hangisi olumsuz bir anlam içermektedir?

a) Bugün hava çok güzeldi.

b) Hiçbir kitap okumadım.

c) Ödevimi zamanında teslim ettim.

d) Arkadaşlarımı davet ettim.

Cevap: b) Hiçbir kitap okumadım.

Açıklama: Bu soruda öğrencilerin cümlelerdeki anlam bilgisi ve olumsuz ifadeleri ayırt etme becerisi ölçülmektedir. Hiçbir kitap okumadım. cümlesi olumsuz bir anlam içermektedir.

27. Soru: Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlıdır?

a) Kış – Yaz

b) Uyku – Yemek

c) İleri – Geri

d) Güzel – Mutlu

Cevap: c) İleri – Geri

Açıklama: Bu soruda öğrencilerin kelime anlamını ve zıt anlamlı kelimeleri bilme becerisi ölçülmektedir. İleri – Geri kelime çifti zıt anlamlıdır, diğer seçenekler ise zıt anlamlı değildir.

[…]

50. Soru: Aşağıdakilerden hangisi yazının sonuna gelmelidir?

a) Sonuç olarak,

b) İlk olarak,

c) Özetle,

d) Bunun yanı sıra,

Cevap: a) Sonuç olarak,

Açıklama: Bu soruda öğrencilerin metin düzenleme ve akıcılık kurma becerisi ölçülmektedir. Yazının sonuna en uygun ifade Sonuç olarak, olacaktır.

51. Soru: Aşağıdaki kelimelerden hangisi isim türünde değildir?

a) Masal

b) Öğretmen

c) Bilgisayar

d) Koşmak

Cevap: d) Koşmak

Açıklama: Bu soruda öğrencilerin sözcük türlerini tanıma becerisi ölçülmektedir. Koşmak fiil türünde bir kelime olduğu için isim türünde değildir, diğer seçenekler ise isim türündedir.

[…]

Bu şekilde devam eden toplamda 25 adet test sorusu hazırlanmıştır.52. Soru: Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın ana fikrini en iyi şekilde ifade etmektedir?

a) Bu hikaye çok ilginçti.

b) Kitabı bitirdiğimde mutlu oldum.

c) Yazar karakterleri çok iyi betimlemiş.

d) Roman, dostluk ve macera temasını işliyor.

Cevap: d) Roman, dostluk ve macera temasını işliyor.

Açıklama: Bu soruda öğrencilerin metin anlama ve ana fikri çıkarma becerisi ölçülmektedir. Roman, dostluk ve macera temasını işliyor. cümlesi paragrafın ana fikrini en iyi şekilde ifade etmektedir.

53. Soru: Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi eşseslidir?

a) Ayak – Baş

b) Gün – Gece

c) Yazmak – Okumak

d) Bardak – Tabak

Cevap: b) Gün – Gece

Açıklama: Bu soruda öğrencilerin kelime anlamını ve eşsesli kelimeleri bilme becerisi ölçülmektedir. Gün – Gece kelime çifti eşseslidir, yani aynı şekilde okunur, diğer seçenekler ise eşsesli değildir.

[…]

75. Soru: Aşağıdaki cümlelerden hangisi olumsuz bir duygu ifade etmektedir?

a) Annem bana bir hediye aldı.

b) Sinemaya gitmek istiyorum.

c) Spor yapmak beni mutlu ediyor.

d) Sınavda kötü bir sonuç aldım.

Cevap: d) Sınavda kötü bir sonuç aldım.

Açıklama: Bu soruda öğrencilerin cümlelerdeki anlam bilgisi ve duygu ifadelerini ayırt etme becerisi ölçülmektedir. Sınavda kötü bir sonuç aldım. cümlesi olumsuz bir duygu ifade etmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.