5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 3. Yazılı Soruları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 3. Yazılı Soruları konuları, genellikle Türkiye’nin coğrafi özellikleri, ekonomisi, tarihi ve demokrasi gibi temel sosyal bilgiler konularını içermektedir. Bu dönemde öğrenciler, ülkemizin coğrafi bölgelerini, doğal kaynaklarını, tarım ve sanayi faaliyetlerini, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılış sürecini, Cumhuriyetin ilanını ve demokrasinin önemini öğrenmektedir.

Örnek test soruları:

1. Soru: Türkiye’deki en yüksek dağ hangisidir?

a) Ağrı Dağı

b) Uludağ

c) Erciyes Dağı

d) Kaçkar Dağları

Cevap: a) Ağrı Dağı

Açıklama: Türkiye’nin en yüksek dağı Ağrı Dağı’dır ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer almaktadır.

2. Soru: Türkiye’de hangi tarım ürünü en çok yetiştirilmektedir?

a) Mısır

b) Buğday

c) Pamuk

d) Zeytin

Cevap: b) Buğday

Açıklama: Türkiye’de en çok yetiştirilen tarım ürünü buğdaydır ve ülkemizdeki tarım faaliyetlerinde önemli bir yer tutar.

3. Soru: Osmanlı İmparatorluğu hangi yıl yıkılmıştır?

a) 1923

b) 1919

c) 1453

d) 1299

Cevap: a) 1923

Açıklama: Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla son bulmuştur.

4. Soru: Türkiye’nin ilk demokratik seçimleri hangi yıl yapılmıştır?

a) 1923

b) 1950

c) 1980

d) 2002

Cevap: b) 1950

Açıklama: Türkiye’nin ilk demokratik seçimleri 1950 yılında gerçekleşmiştir ve bu tarihten itibaren çok partili siyasi sisteme geçilmiştir.

5. Soru: Türkiye’nin en önemli doğal gaz kaynaklarından biri hangi bölgededir?

a) Karadeniz

b) Ege Denizi

c) Akdeniz

d) Marmara Denizi

Cevap: a) Karadeniz

Açıklama: Türkiye’nin en önemli doğal gaz kaynaklarından biri Karadeniz’de bulunan Tuna-1 sahasıdır ve 2020 yılında keşfedilmiştir.

(25 adet test sorusu hazırlanmıştır.)6. Soru: Türkiye’nin en kalabalık şehri hangisidir?

a) İstanbul

b) Ankara

c) İzmir

d) Bursa

Cevap: a) İstanbul

Açıklama: Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul’dur ve nüfusuyla ülkenin en yoğun yerleşim alanıdır.

7. Soru: Türkiye’nin batısında bulunan sıradağlar hangileridir?

a) Toros Dağları

b) Alp Dağları

c) Küçük Ağrı Dağları

d) Kuzey Anadolu Dağları

Cevap: d) Kuzey Anadolu Dağları

Açıklama: Türkiye’nin batısında yer alan sıradağlar Kuzey Anadolu Dağları’dır ve Karadeniz’e paralel uzanır.

8. Soru: Türkiye’nin tarım alanlarının yoğun olduğu bölge hangisidir?

a) Marmara Bölgesi

b) Akdeniz Bölgesi

c) Ege Bölgesi

d) Doğu Anadolu Bölgesi

Cevap: c) Ege Bölgesi

Açıklama: Türkiye’de tarım faaliyetlerinin yoğun olarak gerçekleştiği bölge Ege Bölgesi’dir ve iklimi tarıma uygun bir yapıya sahiptir.

9. Soru: Türkiye’nin ilk başkenti hangi şehirdir?

a) İstanbul

b) Ankara

c) Bursa

d) İzmir

Cevap: c) Bursa

Açıklama: Türkiye’nin ilk başkenti Bursa’dır ve Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti olarak kullanılmıştır.

10. Soru: Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu kimdir?

a) Mustafa Kemal Atatürk

b) İsmet İnönü

c) Mehmet Akif Ersoy

d) İsmet İnönü

Cevap: a) Mustafa Kemal Atatürk

Açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’tür.

(Devam eden 15 adet test sorusu yer almaktadır.)11. Soru: Türkiye’nin en uzun nehri hangisidir?

a) Fırat Nehri

b) Kızılırmak

c) Yeşilırmak

d) Sakarya Nehri

Cevap: a) Fırat Nehri

Açıklama: Türkiye’nin en uzun nehri Fırat Nehri’dir ve Doğu Anadolu Bölgesi’nden doğarak ülkemizi Suriye sınırında terk eder.

12. Soru: Türkiye’nin en önemli doğal limanı hangi şehirde bulunur?

a) İstanbul

b) İzmir

c) Mersin

d) Antalya

Cevap: b) İzmir

Açıklama: Türkiye’nin en önemli doğal limanı İzmir’de yer almaktadır ve Ege Denizi’ne açılan bir limandır.

13. Soru: Türkiye’nin ekonomisi hangi sektörlerden oluşur?

a) Tarım, sanayi ve hizmet

b) Tarım, ticaret, ulaştırma

c) Sanayi, turizm, eğitim

d) Turizm, tarım, inşaat

Cevap: a) Tarım, sanayi ve hizmet

Açıklama: Türkiye’nin ekonomisi tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin bir kombinasyonundan oluşmaktadır.

14. Soru: Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yılı kaçtır?

a) 1923

b) 1919

c) 1920

d) 1938

Cevap: a) 1923

Açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yılı 1923’tür ve bu tarih, Osmanlı İmparatorluğu’nun sona ermesiyle gerçekleşmiştir.

15. Soru: Türkiye’de demokrasinin temel prensiplerinden biri hangisidir?

a) Çoğulculuk

b) Tek parti yönetimi

c) Otoriterlik

d) Monarşi

Cevap: a) Çoğulculuk

Açıklama: Türkiye’de demokrasinin temel prensiplerinden biri çoğulculuktur ve farklı düşünce ve görüşlerin özgürce ifade edilmesini sağlar.

(Devam eden 10 adet test sorusu yer almaktadır.)16. Soru: Türkiye’de hangi bölgede pamuk tarımı yapılmaktadır?

a) Marmara Bölgesi

b) Akdeniz Bölgesi

c) Doğu Anadolu Bölgesi

d) Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Cevap: b) Akdeniz Bölgesi

Açıklama: Türkiye’de pamuk tarımı genellikle Akdeniz Bölgesi’nde yoğun olarak yapılmaktadır.

17. Soru: Türkiye’nin en önemli tarihi eserlerinden biri hangisidir?

a) Ayasofya

b) Topkapı Sarayı

c) Efes Antik Kenti

d) Kapadokya Peribacaları

Cevap: a) Ayasofya

Açıklama: Türkiye’nin en önemli tarihi eserlerinden biri Ayasofya’dır ve İstanbul’da yer almaktadır.

18. Soru: Türkiye’nin kuzey sınırlarında hangi deniz bulunur?

a) Ege Denizi

b) Karadeniz

c) Akdeniz

d) Marmara Denizi

Cevap: b) Karadeniz

Açıklama: Türkiye’nin kuzey sınırlarında Karadeniz bulunmaktadır ve ülkemizin önemli bir deniz ticaretine sahip olan bölgelerinden biridir.

19. Soru: Cumhuriyet döneminde Türkiye’de yapılan ilk demiryolu hattı nereyi birbirine bağlamıştır?

a) Ankara – İstanbul

b) İzmir – Manisa

c) Sivas – Erzurum

d) Adana – Mersin

Cevap: a) Ankara – İstanbul

Açıklama: Cumhuriyet döneminde Türkiye’de yapılan ilk demiryolu hattı Ankara ile İstanbul’u birbirine bağlamıştır.

20. Soru: Türkiye’nin en önemli turistik bölgelerinden biri olan Kapadokya nerede yer almaktadır?

a) Nevşehir

b) Antalya

c) Muğla

d) İzmir

Cevap: a) Nevşehir

Açıklama: Türkiye’nin en önemli turistik bölgelerinden biri olan Kapadokya, Nevşehir ilinde bulunmaktadır.

(Devam eden 5 adet test sorusu yer almaktadır.)21. Soru: Türkiye’de hangi bölgede en çok meyve yetiştirilir?

a) Doğu Anadolu Bölgesi

b) Akdeniz Bölgesi

c) Karadeniz Bölgesi

d) İç Anadolu Bölgesi

Cevap: b) Akdeniz Bölgesi

Açıklama: Türkiye’de en çok meyve yetiştirilen bölge Akdeniz Bölgesi’dir ve iklimi meyve yetiştiriciliği için uygun bir yapıya sahiptir.

22. Soru: Türkiye’nin batısında yer alan Trakya bölgesi hangi ülkeyle komşudur?

a) Yunanistan

b) İran

c) Bulgaristan

d) Suriye

Cevap: c) Bulgaristan

Açıklama: Türkiye’nin batısında bulunan Trakya bölgesi Bulgaristan ile komşudur ve bu sınır üzerinde Kapıkule Sınır Kapısı bulunmaktadır.

23. Soru: Türkiye’de ilk demokratik seçimlerin yapılmasını sağlayan olay hangisidir?

a) Tanzimat Fermanı’nın ilanı

b) Lozan Antlaşması’nın imzalanması

c) İstiklal Savaşı’nın kazanılması

d) 1924 Anayasa’sının kabulü

Cevap: d) 1924 Anayasa’sının kabulü

Açıklama: Türkiye’de ilk demokratik seçimler, 1924 Anayasa’sının kabul edilmesiyle gerçekleşmiştir ve bu seçimlerde çok partili siyasi sisteme geçilmiştir.

24. Soru: Türkiye’nin en büyük gölü hangisidir?

a) Van Gölü

b) Eğirdir Gölü

c) Beyşehir Gölü

d) Balıkkaya Gölü

Cevap: a) Van Gölü

Açıklama: Türkiye’nin en büyük gölü Van Gölü’dür ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer almaktadır.

25. Soru: Türkiye’nin milli marşı hangisidir?

a) İstiklal Marşı

b) Ey Gaziler Marşı

c) İzmir Marşı

d) Dumlupınar Marşı

Cevap: a) İstiklal Marşı

Açıklama: Türkiye’nin milli marşı İstiklal Marşı’dır ve Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.