5. Sınıf Matematik 1. Dönem 3. Yazılı Soruları Klasik

>>5. Sınıf Matematik 1. Dönem 3. Yazılı Soruları Klasik konuları hakkında kısa açıklama:

Bu sorular, 5. sınıf matematik müfredatının 1. döneminde yer alan temel konulara odaklanmaktadır. Bu konular arasında dört işlem (toplama, çıkarma, çarpma, bölme), kesirler, oranlar, yüzdeler, geometri ve problem çözme becerileri bulunmaktadır. Aşağıda, bu konulara ilişkin 10 adet klasik soru ve detaylı cevapları verilmiştir.

1. Soru: İki tam sayının toplamı ile farkı arasındaki ilişki nedir?

Cevap: İki tam sayının toplamı ile farkı, bu iki sayının iki katına eşittir. Yani a ve b tam sayıları için (a + b) = 2(a – b) şeklinde ifade edilebilir.

2. Soru: 3/4 + 2/3 işlemini yapınız.

Cevap: Ortak payda elde etmek için 3/4’ü 9/12’ye ve 2/3’ü 8/12’ye dönüştürebiliriz. Sonra, 9/12 + 8/12 = 17/12 şeklinde toplama işlemini gerçekleştiririz.

3. Soru: Bir üçgenin iç açılarının toplamı kaç derecedir?

Cevap: Bir üçgenin iç açılarının toplamı her zaman 180 derecedir.

4. Soru: 20, 30 ve 40 sayılarının ortalaması kaçtır?

Cevap: Bu üç sayının toplamı 90’dır. Dolayısıyla, 90/3 = 30 olacak şekilde ortalaması 30’dur.

5. Soru: 450 TL’lik bir eşya %15 indirimli satılıyor. İndirimli fiyatı kaç liradır?

Cevap: İndirim miktarını bulmak için 450 TL’nin %15’i hesaplanır: (450 × 15) / 100 = 67.50 TL. İndirimli fiyatı bulmak için ise 450 TL – 67.50 TL = 382.50 TL olur.

6. Soru: Bir dikdörtgenin çevresi nasıl bulunur?

Cevap: Bir dikdörtgenin çevresini bulmak için kenar uzunluklarını toplarız ve sonuca 2 ile çarparız. Yani çevre = 2 × (kenar1 + kenar2) formülü kullanılır.

7. Soru: 12/15 oranı yüzde olarak nasıl ifade edilir?

Cevap: Oranın yüzde karşılığını bulmak için 12’yi 15’e böleriz ve sonucu 100 ile çarparız. Bu durumda, (12/15) × 100 = 80 şeklinde ifade edilir.

8. Soru: Bir arabanın 30 km’yi 2 saatte gittiği hız nedir?

Cevap: Hızı bulmak için yolun uzunluğunu zamana böleriz. Bu durumda, 30 km / 2 saat = 15 km/saat olarak bulunur.

9. Soru: 3/5 sayısının ondalık karşılığı nedir?

Cevap: 3/5’i bölersek, 0.6 olarak ondalık karşılığını elde ederiz.

10. Soru: Bir kutu içinde 24 kalem bulunuyor ve bu kalemlerin 1/4’ü mavi renkte. Kaç mavi kalem vardır?

Cevap: 24 kalem olduğu ve 1/4’ünün mavi olduğu bilindiğine göre, mavi kalemlerin sayısını bulmak için 24 × 1/4 = 6 mavi kalem olduğu sonucuna ulaşıyoruz.

11. Soru: Bir sahnenin uzunluğu 12 metre, genişliği ise 8 metredir. Sahnenin alanı kaç metrekaredir?

Cevap: Sahnenin alanını bulmak için uzunluğu genişlikle çarparız. Bu durumda, 12 m × 8 m = 96 metrekare olarak bulunur.

12. Soru: Bir okulda 180 öğrenci bulunmaktadır. Öğrencilerin %60’ı kız, geri kalanı erkektir. Kaç kız öğrenci vardır?

Cevap: Kız öğrenci sayısını bulmak için toplam öğrenci sayısını %60 ile çarparız. Bu durumda, 180 × 0.60 = 108 kız öğrenci olduğu sonucuna ulaşırız.

13. Soru: Bir bisikletin hızı saatte 15 km’dir. Bu bisiklet 2 saat boyunca ne kadar mesafe kat eder?

Cevap: Mesafeyi bulmak için hızı zamana çarparız. Bu durumda, 15 km/saat × 2 saat = 30 km mesafe kat eder.

14. Soru: Bir sınıfta 28 öğrenci bulunmaktadır. Öğrencilerin 1/4’ü yazılı sınavdan geçemedi. Kaç öğrenci yazılıyı geçmiştir?

Cevap: Yazılıyı geçen öğrenci sayısını bulmak için toplam öğrenci sayısını 1/4 ile çarparız. Bu durumda, 28 × 1/4 = 7 öğrenci yazılıyı geçmiştir.

15. Soru: Bir dik üçgenin hipotenüsünün uzunluğu 13 cm ve bir kenarı 5 cm’dir. Diğer kenarın uzunluğu kaç cm’dir?

Cevap: Pythagoras teoremine göre, hipotenüsün karesi diğer iki kenarın karelerinin toplamına eşittir. Yani, 13² = 5² + x² şeklinde ifade edilir. Bu denklemi çözerek x’in değerini buluruz: x² = 13² – 5², x² = 144, x = √144, x = 12. Dolayısıyla, diğer kenarın uzunluğu 12 cm’dir.

16. Soru: 45 dakika kaç saat eder?

Cevap: 1 saat 60 dakikadır. Dolayısıyla, 45 dakika = 45/60 = 0.75 saat olur.

17. Soru: 3/8 kesiri ondalık olarak nasıl ifade edilir?

Cevap: 3/8’i bölersek, ondalık olarak 0.375 şeklinde ifade edilir.

18. Soru: Bir galerideki 120 tablodan 3/5’i yağlı boya tablodur. Kaç tane yağlı boya tablo vardır?

Cevap: Yağlı boya tablo sayısını bulmak için toplam tablo sayısını 3/5 ile çarparız. Bu durumda, 120 × 3/5 = 72 yağlı boya tablo olduğu sonucuna ulaşırız.

19. Soru: Bir kutuda 48 meyve bulunmaktadır ve bu meyvelerin 2/3’ü elmadır. Kaç elma vardır?

Cevap: Elma sayısını bulmak için toplam meyve sayısını 2/3 ile çarparız. Bu durumda, 48 × 2/3 = 32 elma olduğu sonucuna ulaşırız.

20. Soru: Bir kitabın fiyatı 25 TL’dir ve bu fiyatın %20’si indirimli olarak uygulanmaktadır. İndirimli fiyatı kaç TL’dir?

Cevap: İndirimli fiyatı bulmak için kitabın fiyatını %20 ile çarparız. Bu durumda, 25 TL × 0.20 = 5 TL indirim miktarı elde ederiz. İndirimli fiyatı bulmak için ise kitabın fiyatından indirim miktarını çıkarırız: 25 TL – 5 TL = 20 TL indirimli fiyatıdır.

21. Soru: Bir kutuda 36 kalem bulunmaktadır. Bu kalemlerin 1/3’ü mavi, 1/4’ü kırmızı ve geri kalanı siyah renktedir. Kaç tane siyah kalem vardır?

Cevap: Siyah kalem sayısını bulmak için toplam kalem sayısının mavi kalemler ve kırmızı kalemler dışındaki kısmını buluruz. Bu durumda, 36 – (36 × 1/3) – (36 × 1/4) = 24 – 12 – 9 = 3 siyah kalem olduğu sonucuna ulaşırız.

22. Soru: Bir dikdörtgenin uzun kenarı 15 cm, kısa kenarı ise 8 cm’dir. Dikdörtgenin çevresi kaç cm’dir?

Cevap: Bir dikdörtgenin çevresini bulmak için uzun kenarları iki kez ve kısa kenarları iki kez toplarız. Bu durumda, (15 cm + 8 cm) × 2 = 46 cm dikdörtgenin çevresidir.

23. Soru: Bir arabanın hızı saatte 60 km’dir. Bu araba 2,5 saat boyunca ne kadar mesafe kat eder?

Cevap: Mesafeyi bulmak için hızı zamana çarparız. Bu durumda, 60 km/saat × 2,5 saat = 150 km mesafe kat eder.

24. Soru: Bir alışverişte toplam tutarı 120 TL olan birine %25 indirim uygulanmaktadır. İndirim sonrası ödenecek miktar kaç TL’dir?

Cevap: İndirim miktarını bulmak için toplam tutarı %25 ile çarparız. Bu durumda, 120 TL × 0,25 = 30 TL indirim miktarı elde ederiz. İndirim sonrası ödenecek miktarı bulmak için ise toplam tutardan indirim miktarını çıkarırız: 120 TL – 30 TL = 90 TL ödenecek miktarıdır.

25. Soru: Bir sınıfta 32 öğrenci bulunmaktadır ve öğrencilerin 3/8’i kızdır. Kaç tane kız öğrenci vardır?

Cevap: Kız öğrenci sayısını bulmak için toplam öğrenci sayısını 3/8 ile çarparız. Bu durumda, 32 × 3/8 = 12 kız öğrenci olduğu sonucuna ulaşırız.

Bu sorular ve cevapları, 5. sınıf matematik dersinde sıklıkla karşılaşılan konulara ilişkindir. Her bir sorunun detaylı açıklamasıyla birlikte verilmiştir.26. Soru: Bir kutuda 60 meyve bulunmaktadır ve bu meyvelerin 1/6’sı elmadır. Kaç tane elma vardır?

Cevap: Elma sayısını bulmak için toplam meyve sayısını 1/6 ile çarparız. Bu durumda, 60 × 1/6 = 10 elma olduğu sonucuna ulaşırız.

27. Soru: Bir dairenin yarıçapı 5 cm ise, çevresi kaç cm’dir?

Cevap: Dairenin çevresini bulmak için 2πr formülünü kullanırız, burada r dairenin yarıçapıdır. Bu durumda, çevre = 2 × 3.14 × 5 = 31.4 cm olur.

28. Soru: 48 kişilik bir sınıfta öğrencilerin 2/3’ü erkektir. Kaç tane kız öğrenci vardır?

Cevap: Kız öğrenci sayısını bulmak için toplam öğrenci sayısını 2/3’ünün tamamından çıkarırız. Bu durumda, 48 – (48 × 2/3) = 48 – 32 = 16 kız öğrenci olduğu sonucuna ulaşırız.

29. Soru: Bir futbol maçında toplam 90 dakika oynanmaktadır. İlk yarı kaç dakikadır?

Cevap: Bir futbol maçının ilk yarısı genellikle 45 dakika sürer.

30. Soru: Bir şişenin içindeki suyun hacmi 2 litre 250 mililitredir. Bu suyu kaç mililitre olarak ifade edebiliriz?

Cevap: 1 litre = 1000 mililitre olduğu göz önüne alındığında, 2 litre 250 mililitre toplamda (2 × 1000) + 250 = 2250 mililitre olur.

Bu sorularla birlikte 5. sınıf matematik dersinde sıkça karşımıza çıkan konuların daha fazlasına değindik. Her bir soruya detaylı cevaplar verildi ve temel matematik becerilerini geliştirmeye yardımcı oldu.31. Soru: Bir dörtgenin kenar uzunlukları 6 cm, 8 cm, 10 cm ve 12 cm’dir. Bu dörtgenin çevresi kaç cm’dir?

Cevap: Bir dörtgenin çevresini bulmak için kenar uzunluklarını toplarız. Bu durumda, 6 cm + 8 cm + 10 cm + 12 cm = 36 cm dörtgenin çevresidir.

32. Soru: Bir meyve sepetinde 24 elma ve 16 armut bulunmaktadır. Elma ve armutların toplam sayısı kaçtır?

Cevap: Elma ve armut sayısını toplamak için elma sayısını armut sayısıyla toplarız. Bu durumda, 24 elma + 16 armut = 40 meyve bulunmaktadır.

33. Soru: Bir sınıfta 25 kız öğrenci bulunmaktadır ve öğrencilerin %40’ı erkektir. Sınıfta kaç tane öğrenci vardır?

Cevap: Toplam öğrenci sayısını bulmak için kız öğrenci sayısını %40 ile çarparız ve sonucu toplam kız öğrenci sayısına ekleriz. Bu durumda, (25 × 100) / 40 + 25 = 62.5 + 25 = 87.5 yani yaklaşık olarak 88 öğrenci vardır.

34. Soru: Bir dairenin yarıçapı 7 cm ise, alanı kaç cm²’dir? (π sayısını 3.14 alın.)

Cevap: Dairenin alanını bulmak için πr² formülünü kullanırız, burada r dairenin yarıçapıdır. Bu durumda, alan = 3.14 × 7² = 3.14 × 49 = 153.86 cm² yaklaşık olarak.

35. Soru: Bir kutuda 18 kırmızı, 12 mavi ve 10 yeşil top bulunmaktadır. Topların toplam sayısı kaçtır?

Cevap: Topların toplam sayısını bulmak için kırmızı, mavi ve yeşil topların sayılarını toplarız. Bu durumda, 18 + 12 + 10 = 40 top bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.