5. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Çalışma Soruları

5. sınıf matematik dersinin 1. döneminde yer alan konular arasında dört işlem, kesirler, sayılar ve problem çözme gibi temel matematik becerileri bulunmaktadır.

1. Soru: İki tam sayının toplamı nasıl bulunur?

Cevap: İki tam sayının toplamı, sayıların değerlerini birleştirerek elde edilir. Örneğin, 3 ile 5’in toplamı 8’dir.

2. Soru: Bir sayının iki katı nasıl bulunur?

Cevap: Bir sayının iki katı, o sayının kendisiyle çarpılır. Örneğin, 4’ün iki katı 8’dir.

3. Soru: Kesir nedir?

Cevap: Kesir, bölme işlemi sonucunda elde edilen oranları gösteren sayılardır. Kesirler bir pay ve bir payda olmak üzere iki kısımdan oluşur. Örneğin, 3/4 bir kesirdir.

4. Soru: Ondalık kesir nedir?

Cevap: Ondalık kesirler, ondalık gösterimdeki sayılardır. Paydaları ondalık basamağı belirtir. Örneğin, 0.75 bir ondalık kesirdir.

5. Soru: Bir problemin çözümü için hangi adımları izlemeliyiz?

Cevap: Bir problemin çözümü için öncelikle sorunun ne olduğunu anlamalıyız. Ardından verileri analiz ederek uygun bir çözüm stratejisi belirlemeli ve adımları takip etmeliyiz.

6. Soru: 1/4 ile 2/3 kesirleri arasındaki büyüklük ilişkisi nedir?

Cevap: 1/4, 2/3’ten daha küçüktür. Kesirlerin paydaları aynı olduğunda, payları karşılaştırarak hangi kesirin daha büyük veya daha küçük olduğunu belirleyebiliriz.

7. Soru: 35 ile 48 arasında kaç tane tam sayı vardır?

Cevap: 35 ile 48 arasında 14 tane tam sayı vardır (36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48).

8. Soru: Bir üçgenin toplam iç açıları kaç derecedir?

Cevap: Bir üçgenin toplam iç açıları 180 derecedir.

9. Soru: 3/5 ile 4/10 kesirlerinin eşdeğer hallerini bulunuz.

Cevap: 3/5 ile 4/10 kesirleri eşdeğerdir. Her iki kesir de 6/10 veya 3/5 olarak ifade edilebilir.

10. Soru: 7 ile 13’ün ortalaması kaçtır?

Cevap: 7 ile 13’ün ortalaması 10’dur. Ortalama, verilen sayıların toplamının sayı adedine bölünmesiyle bulunur.11. Soru: 5 kg elmanın fiyatı 20 TL ise, 3 kg elmanın fiyatı kaç TL’dir?

Cevap: 3 kg elmanın fiyatı 12 TL’dir. Elma fiyatının kilogram başına sabit olduğunu varsayarsak, 5 kg elmanın fiyatı 20 TL olduğuna göre, 1 kg elmanın fiyatı 4 TL olur. Dolayısıyla, 3 kg elmanın fiyatı 3 çarpı 4 = 12 TL olur.

12. Soru: Bir dikdörtgenin uzun kenarı 8 cm, kısa kenarı ise 5 cm ise, bu dikdörtgenin alanı kaç cm²’dir?

Cevap: Bu dikdörtgenin alanı 40 cm²’dir. Dikdörtgenin alanı, uzun kenar ile kısa kenarın çarpımına eşittir. Yani, 8 çarpı 5 = 40 cm² olarak hesaplanır.

13. Soru: 1 saat kaç dakikadır?

Cevap: 1 saat 60 dakikadır. Her saat 60 dakikaya karşılık gelir.

14. Soru: 3/4 kesirli bir pasta, 6 eşit parçaya bölündüğünde her bir parça kaç birimdir?

Cevap: 3/4 kesirli pastanın her bir parçası 1/8 birimdir. Çünkü pastanın toplamda 6 eşit parçaya bölünmesi durumunda her bir parça, pastanın paydası olan 4’e bölünerek elde edilir. Dolayısıyla, 3/4 kesirli pastanın her bir parçası, 1/4 çarpı 1/2 = 1/8 birim olur.

15. Soru: Bir kutuda 24 kalem bulunmaktadır. Bu kalemlerin 3/4’ü kullanıldığında kaç kalem kullanılmış olur?

Cevap: 18 kalem kullanılmış olur. Çünkü 24 kalemizin 3/4’ü kullanıldığında, (24 çarpı 3) bölü 4 = 18 kalem kullanılmış olur.

16. Soru: 5 gün boyunca her gün 25 sayfa kitap okuyan bir öğrenci toplamda kaç sayfa kitap okumuştur?

Cevap: Öğrenci toplamda 125 sayfa kitap okumuştur. Çünkü 5 gün boyunca her gün 25 sayfa kitap okuduğunda, 5 çarpı 25 = 125 sayfa kitap okumuş olur.

17. Soru: Bir saatte 45 km yol alan bir araç, 3 saatte kaç km yol almış olur?

Cevap: Araç toplamda 135 km yol almış olur. Çünkü saat başına 45 km yol aldığında, 3 saatte 45 çarpı 3 = 135 km yol almış olur.

18. Soru: İki tam sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) nasıl buluruz?

Cevap: İki tam sayının en büyük ortak bölenini bulmak için, her iki sayının bölenlerini belirlemeli ve ortak olan en büyük böleni seçmeliyiz.

19. Soru: 0.75’in ondalık gösterimi nedir?

Cevap: 0.75’in ondalık gösterimi 3/4’tür. Ondalık kesiri ona dönüştürmek için payı ve paydası sadeleştirilir, bu durumda 0.75 = 75/100 = 3/4 olarak ifade edilir.

20. Soru: 9 ile 15’in en küçük ortak katı (EKOK) nedir?

Cevap: 9 ile 15’in en küçük ortak katı 45’tir. En küçük ortak kat, verilen sayıların katlarında ortak olan en küçük sayıdır.21. Soru: Bir kutuda 36 elma bulunmaktadır. Bu elmaların 3/4’ü satıldığında kaç elma satılmış olur?

Cevap: 27 elma satılmış olur. Çünkü 36 elmanın 3/4’ü satıldığında, (36 çarpı 3) bölü 4 = 27 elma satılmış olur.

22. Soru: İki kesirli sayının çarpımı nasıl bulunur?

Cevap: İki kesirli sayının çarpımı, payların çarpımını paydaların çarpımına bölerek elde edilir. Örneğin, 2/3 ile 4/5’in çarpımı (2 çarpı 4) bölü (3 çarpı 5) = 8/15’dir.

23. Soru: 100 TL’lik bir alışveriş için %20 indirim uygulandığında ödemeniz gereken tutar kaç TL olur?

Cevap: İndirimli tutar 80 TL olur. Çünkü 100 TL’lik alışverişten %20 indirim uygulandığında, 100 çarpı 0.20 = 20 TL indirim yapılır ve ödemeniz gereken tutar 100 – 20 = 80 TL olur.

24. Soru: Bir saatte 120 litreye kadar su doldurabilen bir musluk, 3 saatte kaç litre su doldurmuş olur?

Cevap: Musluk toplamda 360 litre su doldurmuş olur. Çünkü saat başına 120 litre su doldurduğunda, 3 saatte 120 çarpı 3 = 360 litre su doldurmuş olur.

25. Soru: 3/5 kesirli bir pasta, 10 eşit parçaya bölündüğünde her bir parça kaç birimdir?

Cevap: 3/5 kesirli pastanın her bir parçası 3/50 birimdir. Çünkü pastanın toplamda 10 eşit parçaya bölünmesi durumunda her bir parça, pastanın paydası olan 5’e bölünerek elde edilir. Dolayısıyla, 3/5 kesirli pastanın her bir parçası, 3/5 çarpı 1/10 = 3/50 birim olur.

26. Soru: Bir yıl kaç mevsime bölünmüştür?

Cevap: Bir yıl dört mevsime bölünmüştür. Bu mevsimler ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış olarak adlandırılır.

27. Soru: 1 kg şekerin fiyatı 5 TL ise, 250 gram şekerin fiyatı kaç TL’dir?

Cevap: 250 gram şekerin fiyatı 1.25 TL’dir. Çünkü 1 kg şekerin fiyatı 5 TL olduğuna göre, 1 kg = 1000 gram olduğundan, 1 gram şekerin fiyatı 5 bölü 1000 = 0.005 TL olur. Dolayısıyla, 250 gram şekerin fiyatı 250 çarpı 0.005 = 1.25 TL olur.

28. Soru: Kenar uzunlukları sırasıyla 5 cm, 8 cm ve 10 cm olan üçgen hangi tür bir üçgendir?

Cevap: Kenar uzunlukları 5 cm, 8 cm ve 10 cm olan üçgen bir dik üçgendir. Çünkü bu üçgende en uzun kenarın karesi, diğer iki kenarın karelerinin toplamına eşittir (10² = 5² + 8²).

29. Soru: 26 ile 48’in en büyük ortak böleni (EBOB) nedir?

Cevap: 2’dir. Çünkü 26 ve 48’in bölenleri arasında ortak olarak sadece 2 bulunur ve bu en büyük ortak bölen29. Soru (devam): bu nedenle 26 ile 48’in en büyük ortak böleni (EBOB) 2’dir.

30. Soru: Bir dairedeki merkez açının ölçüsü nasıl bulunur?

Cevap: Bir dairedeki merkez açının ölçüsü, dairenin çevresinin 360 dereceye bölünmesiyle bulunur. Örneğin, bir dairenin çevresi toplamda 360 derece olduğundan, herhangi bir merkez açısının ölçüsü 360 derece olacaktır.

31. Soru: 3/8 ile 5/6 kesirlerinin toplamı nasıl bulunur?

Cevap: 3/8 ile 5/6 kesirlerinin toplamı, paydalarını eşit yaparak payları toplamak suretiyle bulunur. İlk olarak paydaları eşitlemek için 3/8’i 9/24’e ve 5/6’yı da 20/24’e dönüştürebiliriz. Sonra payları toplayarak cevabı bulabiliriz: 9/24 + 20/24 = 29/24. Sonuç, 29/24 olarak elde edilir.

32. Soru: 7 m uzunluğunda bir dikdörtgenin çevresi kaç metredir?

Cevap: Dikdörtgenin çevresi, kenar uzunluklarının toplamına eşittir. Dolayısıyla, 7 m uzunluğunda bir dikdörtgenin çevresi 2 × (7 m + 7 m) = 28 m olur.

33. Soru: Bir üçgende iç açılar toplamı kaç derecedir?

Cevap: Bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Herhangi bir üçgenin iç açılarının toplamı her zaman sabit, yani 180 derece olacaktır.

34. Soru: 0.625’in ondalık gösterimi nedir?

Cevap: 0.625’in ondalık gösterimi 5/8’dir. Ondalık kesiri paydasını 10’un kuvveti şeklinde ifade edersek, 0.625 = 625/1000 = 5/8 olarak yazılabilir.

35. Soru: 12 ile 18’in en büyük ortak böleni (EBOB) nedir?

Cevap: 6’dır. Çünkü 12 ve 18’in bölenleri arasında ortak olarak sadece 6 bulunur ve bu en büyük ortak bölen (EBOB) olarak kabul edilir.

36. Soru: 4/5 kesirli bir pasta, 20 eşit parçaya bölündüğünde her bir parça kaç birimdir?

Cevap: 4/5 kesirli pastanın her bir parçası 2/25 birimdir. Çünkü pastanın toplamda 20 eşit parçaya bölünmesi durumunda her bir parça, pastanın paydası olan 5’e bölünerek elde edilir. Dolayısıyla, 4/5 kesirli pastanın her bir parçası, 4/5 çarpı 1/20 = 2/25 birim olur.

37. Soru: 10 gün boyunca her gün 30 sayfa kitap okuyan bir öğrenci toplamda kaç sayfa kitap okumuştur?

Cevap: Öğrenci toplamda 300 sayfa kitap okumuştur. Çünkü 10 gün boyunca her gün 30 sayfa kitap okuduğunda, 10 çarpı 30 = 300 sayfa kitap okumuş olur.

38. Soru: Bir saatte 50 km yol alan bir araç, 6 saatte kaç km yol almış olur?

Cevap: Araç toplamda 300 km yol almış olur. Çünkü saat başına 50 km yol aldığında, 638. Soru (devam): saatte 50 km yol aldığında, 6 saatte 50 x 6 = 300 km yol almış olur.

39. Soru: Bir dizi sayının ortalaması nasıl bulunur?

Cevap: Bir dizi sayının ortalaması, tüm sayıların toplamının sayıların adedine bölünmesiyle bulunur. Örneğin, 3, 5, 7, 9 sayılarından oluşan bir dizi için ortalamayı bulmak için bu sayılar toplanır ve elde edilen toplam, dizideki sayıların adedine (4) bölünür. Sonuç olarak, (3 + 5 + 7 + 9) / 4 = 24 / 4 = 6 olur.

40. Soru: 1 kg domatesin fiyatı 3 TL ise, 500 gram domatesin fiyatı kaç TL’dir?

Cevap: 500 gram domatesin fiyatı 1.50 TL’dir. Çünkü 1 kg domatesin fiyatı 3 TL olduğuna göre, 1 kg = 1000 gram olduğundan, 1 gram domatesin fiyatı 3 / 1000 = 0.003 TL olur. Dolayısıyla, 500 gram domatesin fiyatı 500 x 0.003 = 1.50 TL olur.

41. Soru: Bir yüzeyin alanı nasıl hesaplanır?

Cevap: Bir yüzeyin alanı, genellikle uzunluğu ve genişliği çarparak bulunur. Örneğin, bir dikdörtgenin alanı uzunluğu ve genişliği çarparak elde edilir: alan = uzunluk x genişlik. Farklı geometrik şekiller için farklı alan formülleri kullanılır.

42. Soru: 4/9 ile 2/3 kesirlerinin çarpımı nasıl bulunur?

Cevap: 4/9 ile 2/3 kesirlerinin çarpımı, payları çarparak ve paydaları çarparak bulunur. Yani, (4 x 2) / (9 x 3) = 8/27 olarak bulunur.

43. Soru: Bir saatte 80 litre su doldurabilen bir musluk, 2.5 saatte kaç litre su doldurmuş olur?

Cevap: Musluk toplamda 200 litre su doldurmuş olur. Çünkü saat başına 80 litre su doldurduğunda, 2.5 saatte 80 x 2.5 = 200 litre su doldurmuş olur.

44. Soru: 6 ile 10’un en büyük ortak böleni (EBOB) nedir?

Cevap: 2’dir. Çünkü 6 ve 10’un bölenleri arasında ortak olarak sadece 2 bulunur ve bu en büyük ortak bölen (EBOB) olarak kabul edilir.

45. Soru: 7/10 kesirli bir pasta, 14 eşit parçaya bölündüğünde her bir parça kaç birimdir?

Cevap: 7/10 kesirli pastanın her bir parçası 1/20 birimdir. Çünkü pastanın toplamda 14 eşit parçaya bölünmesi durumunda her bir parça, pastanın paydası olan 10’a bölünerek elde edilir. Dolayısıyla, 7/10 kesirli pastanın her bir parçası, 7/10 x 1/14 = 1/20 birim olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.