5. Sınıf Matematik 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Test

5. Sınıf Matematik 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Test Konuları Hakkında Kısa Açıklama:

Bu yazılı test, 5. sınıf matematik dersinin 1. dönemindeki temel konulara odaklanmaktadır. Öğrencilerin temel matematik becerilerini geliştirmeyi amaçlayan çeşitli konuları kapsar. Bu konular arasında sayılar, dört işlem (toplama, çıkarma, çarpma ve bölme), kesirler, kesirlerle işlemler, geometri (düzlem ve şekiller), cebirsel ilişkiler ve problemler yer almaktadır. Bu test, öğrencilerin bu konuları anlamalarını ve uygulamalarını ölçmeyi hedeflemektedir.

1. Soru: Bir kenarı 7 cm olan bir karenin çevresi kaç cm’dir?

a) 21 cm

b) 28 cm

c) 35 cm

d) 49 cm

Cevap: c) 35 cm

Açıklama: Karelerin tüm kenarları eşittir. Dolayısıyla, her bir kenarın uzunluğunu bulmak için toplam uzunluğu 4’e böleriz: 28 cm / 4 = 7 cm. Çünkü dört kenarın uzunluğu da aynı olduğundan, çevreyi bulmak için 4 kenarın uzunluğunu toplarız: 7 cm + 7 cm + 7 cm + 7 cm = 28 cm. Sonuç olarak, karenin çevresi 35 cm’dir.

2. Soru: Bir arabanın hızı saatte 60 km’dir. Bu arabayla 3 saatte kaç kilometre yol alınır?

a) 20 km

b) 120 km

c) 180 km

d) 360 km

Cevap: c) 180 km

Açıklama: Hızı bilinen bir cismin aldığı yol, hızın zamana bölünmesiyle bulunur. Bu durumda, 60 km/saat hızla 3 saatte toplam yolu bulmak için hızı zamanla çarparız: 60 km/saat x 3 saat = 180 km. Dolayısıyla, bu arabayla 3 saatte 180 km yol alınır.

(Test sorularının devamı aynı formatta devam etmektedir)3. Soru: Bir akvaryumda 7 adet altın balığı ve 4 adet gümüş balığı bulunmaktadır. Akvaryumdaki toplam balık sayısı kaçtır?

a) 10

b) 11

c) 12

d) 13

Cevap: d) 13

Açıklama: Altın balığının sayısı 7, gümüş balığının sayısı ise 4’tür. Toplam balık sayısını bulmak için bu iki sayıyı toplarız: 7 + 4 = 11. Dolayısıyla, akvaryumdaki toplam balık sayısı 11’dir.

4. Soru: Bir dik üçgenin bir kenarı 5 cm, diğer kenarı 12 cm ise, hipotenüs uzunluğu kaç cm’dir?

a) 13 cm

b) 17 cm

c) 25 cm

d) 30 cm

Cevap: a) 13 cm

Açıklama: Dik üçgende, hipotenüsün (en uzun kenarın) uzunluğunu bulmak için kenarların karelerinin toplamının karekökünü alırız. Bu durumda, 5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169. Karekökünü alarak hipotenüs uzunluğunu buluruz: √169 = 13. Sonuç olarak, dik üçgenin hipotenüs uzunluğu 13 cm’dir.

5. Soru: İki saatlik bir etkinlik boyunca her saat başı 8 şişe su içiliyor. Etkinlik boyunca toplam kaç şişe su içilir?

a) 8

b) 16

c) 24

d) 32

Cevap: b) 16

Açıklama: Her saat başında 8 şişe su içildiği belirtilmiştir. İki saatlik etkinlik boyunca bu miktarı ikiyle çarparız: 8 x 2 = 16. Dolayısıyla, etkinlik boyunca toplam 16 şişe su içilir.

(Devam eden 20 soru aynı formatta devam etmektedir)6. Soru: Bir kutuda 24 adet elma bulunmaktadır. Bu elmaların 3/4’ü satıldıktan sonra kaç elma kalmış olur?

a) 6

b) 12

c) 18

d) 24

Cevap: c) 18

Açıklama: Toplam elma sayısı olan 24’ün 3/4’ünü bulmak için 24 x 3/4 = 72/4 = 18. Dolayısıyla, satıldıktan sonra kutuda 18 elma kalır.

7. Soru: Bir çiftçinin tarlasında 48 adet tavuk bulunmaktadır. Tavuklar her sabah 2’şer tane yumurta bırakmaktadır. Bir haftada toplam kaç yumurta toplanır?

a) 96

b) 168

c) 336

d) 672

Cevap: d) 672

Açıklama: Her gün 1 tavuktan 2 yumurta alındığında, bir haftada 1 tavuktan alınan yumurta sayısını 7 ile çarparız: 2 x 7 = 14. Ardından, tarladaki toplam tavuk sayısı olan 48’i bu değerle çarparız: 14 x 48 = 672. Sonuç olarak, bir haftada toplam 672 yumurta toplanır.

8. Soru: Bir dikdörtgenin uzun kenarı 9 cm, kısa kenarı ise 5 cm’dir. Bu dikdörtgenin çevresi kaç cm’dir?

a) 14 cm

b) 18 cm

c) 28 cm

d) 38 cm

Cevap: b) 18 cm

Açıklama: Dikdörtgenin çevresini bulmak için kenar uzunluklarını toplarız ve iki kez uzunluğunu alırız: (9 + 5) x 2 = 14 x 2 = 28 cm. Dolayısıyla, dikdörtgenin çevresi 28 cm’dir.

9. Soru: 3/5’i mavi olan bir şeker kutusunda 25 adet şeker bulunmaktadır. Mavi şekerlerin sayısı kaçtır?

a) 5

b) 10

c) 15

d) 20

Cevap: c) 15

Açıklama: Şekerlerin 3/5’inin mavi olduğu belirtilmiştir. Bu durumda, mavi şekerlerin sayısını bulmak için kutudaki toplam şeker sayısını 5’e böleriz ve 3 ile çarparız: (25 ÷ 5) x 3 = 5 x 3 = 15. Dolayısıyla, kutuda 15 adet mavi şeker vardır.

(Devam eden 16 soru aynı formatta devam etmektedir)10. Soru: 3/8’i kırmızı, 1/4’ü yeşil ve geri kalanı mavi olan bir bayrakta toplam 32 adet şerit bulunmaktadır. Yeşil şeritlerin sayısı kaçtır?

a) 4

b) 6

c) 8

d) 12

Cevap: b) 6

Açıklama: Bayrağın toplam şerit sayısı 32 olarak verilmiştir. Yeşil şeritlerin oranı 1/4 olduğuna göre, bu oranı toplam şerit sayısıyla çarparız: 32 x 1/4 = 32/4 = 8. Dolayısıyla, bayraktaki yeşil şeritlerin sayısı 8’dir.

11. Soru: Bir doğal sayının 5 katı ile 7 çıkartıldığında elde edilen sonuç 68’dir. Bu sayı kaçtır?

a) 15

b) 16

c) 17

d) 18

Cevap: d) 18

Açıklama: Bir doğal sayının 5 katı ile 7 çıkartıldığında 68 elde edildiği belirtilmiştir. Bu durumu matematiksel bir ifadeyle yazarsak, 5x – 7 = 68 şeklinde olur. Buradan x’i bulmak için 68’e 7 ekleyip 5’e böleriz: (68 + 7) ÷ 5 = 75 ÷ 5 = 15. Dolayısıyla, bu sayı 15’tir.

12. Soru: Bir yüzme havuzunda saatte 12 litre su boşaltılıyor. Bu hızla 5 saatte kaç litre su boşaltılır?

a) 20

b) 40

c) 60

d) 80

Cevap: c) 60

Açıklama: Havuzdan saatte 12 litre su boşaltıldığı belirtilmiştir. Bu miktarı 5 ile çarparız: 12 x 5 = 60. Dolayısıyla, 5 saatte toplam 60 litre su boşaltılır.

13. Soru: Bir üçgenin taban uzunluğu 10 cm, yüksekliği ise 8 cm’dir. Bu üçgenin alanı kaç cm²’dir?

a) 30

b) 40

c) 48

d) 80

Cevap: b) 40

Açıklama: Üçgenin alanını bulmak için taban uzunluğunu yükseklikle çarparıp 2’ye böleriz: (10 cm x 8 cm) ÷ 2 = 80 cm² ÷ 2 = 40 cm². Dolayısıyla, üçgenin alanı 40 cm²’dir.

(Devam eden 12 soru aynı formatta devam etmektedir)14. Soru: Bir meyve sepetinde 6 elma ve 4 armut bulunmaktadır. Toplam kaç adet meyve vardır?

a) 10

b) 12

c) 14

d) 16

Cevap: a) 10

Açıklama: Meyve sepetindeki elma sayısı 6, armut sayısı ise 4’tür. Toplam meyve sayısını bulmak için bu iki sayıyı toplarız: 6 + 4 = 10. Dolayısıyla, toplamda 10 adet meyve vardır.

15. Soru: Bir okul bahçesindeki futbol sahasının uzun kenarı 60 m, kısa kenarı ise 40 m’dir. Bu futbol sahasının çevresi kaç metredir?

a) 120 m

b) 160 m

c) 200 m

d) 240 m

Cevap: d) 240 m

Açıklama: Futbol sahasının çevresini bulmak için kenar uzunluklarını toplarız ve iki kez uzunluğunu alırız: (60 m + 40 m) x 2 = 100 m x 2 = 200 m. Dolayısıyla, futbol sahasının çevresi 240 m’dir.

16. Soru: Bir öğrenci, bir matematik sınavında 80 sorudan 72’sini doğru cevapladı. Bu durumda öğrencinin doğru cevaplama yüzdesi kaçtır?

a) 75%

b) 80%

c) 85%

d) 90%

Cevap: b) 80%

Açıklama: Öğrenci, 80 sorudan 72’sini doğru cevapladığı belirtilmiştir. Doğru cevaplama yüzdesini bulmak için doğru cevaplanan soru sayısını toplam soru sayısına böleriz ve 100 ile çarparız: (72/80) x 100 = 0.9 x 100 = 90%. Dolayısıyla, öğrencinin doğru cevaplama yüzdesi 80%’dir.

(Devam eden 9 soru aynı formatta devam etmektedir)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.