5. Sınıf İngilizce 2. Dönem 1. Yazılı Test Soruları

 1. Sınıf İngilizce 2. Dönem 1. Yazılı Test Soruları konu açıklaması:
  Bu yazılı test soruları, 5. sınıf öğrencilerinin İngilizce dil becerilerini değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Testte, öğrencilerin kelime dağarcığı, dil bilgisi kuralları, okuma anlama ve yazma becerileri üzerinde odaklanılmıştır. Konular arasında temel fiiller, zamanlar, isimler, sıfatlar, zamirler, basit cümle yapıları gibi gramatik kurallar yer almaktadır. Ayrıca, günlük yaşamda yaygın olarak kullanılan ifadeler, kısa metinler ve resimlerle ilgili anlama ve yorumlama yetenekleri de test edilmektedir. Bu sorularla öğrencilerin İngilizce dilini anlamak, konuşmak, okumak ve yazmak konusundaki becerileri değerlendirilecektir.
 1. Soru: Hangi cümlede "play" fiili doğru kullanılmıştır?
  a) I plays football every day.
  b) She play with her friends after school.
  c) They played in the park yesterday.
  d) He play the guitar very well.
  Cevap: c) They played in the park yesterday.
  Açıklama: "play" fiili üçüncü çoğul şahıs zamiri olan "they" ile kullanıldığında "played" şeklinde kullanılır. Bu cümlede yer alan diğer seçeneklerde "play" fiili yanlış zaman veya şahıs zamiriyle kullanılmıştır.

 2. Soru: Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir isimdir?
  a) run
  b) happy
  c) table
  d) sing
  Cevap: c) table
  Açıklama: "table", bir nesneyi veya eşyayı tanımlayan bir isimdir. Diğer seçeneklerde yer alan kelimeler fiil (run, sing) veya sıfat (happy) olarak kullanılmaktadır.

 3. Soru: What is the opposite of "hot"?
  a) big
  b) tall
  c) cold
  d) small
  Cevap: c) cold
  Açıklama: "hot" kelimesinin zıt anlamlısı "cold" yani soğuktur. Diğer seçenekler bu kelimenin zıt anlamını ifade etmemektedir.

 4. Soru: Which sentence is correct?
  a) She not goes to school.
  b) They am playing in the park.
  c) He doesn't like ice cream.
  d) I doesn't have a pet.
  Cevap: c) He doesn't like ice cream.
  Açıklama: Olumsuz bir cümle kurarken, yardımcı fiil olan "do/does" kullanılır. "doesn't" kullanımı üçüncü çoğul şahıs için doğrudur. Diğer seçeneklerde yanlış yardımcı fiil veya olumsuzlama yapısı kullanılmıştır.

 5. Soru: What does "cat" mean in Turkish?
  a) köpek
  b) kedi
  c) kuş
  d) fare
  Cevap: b) kedi
  Açıklama: "cat" kelimesi Türkçe'de "kedi" anlamına gelmektedir. Diğer seçeneklerde farklı hayvanları ifade eden kelimeler yer almaktadır.

 6. Soru: Where is the Eiffel Tower located?
  a) London
  b) Paris
  c) Rome
  d) Berlin
  Cevap: b) Paris
  Açıklama: Eiffel Kulesi, Fransa'nın başkenti olan Paris'te bulunmaktadır. Diğer seçeneklerde yer alan şehirlerde Eiffel Kulesi bulunmamaktadır.

 7. Soru: Which sentence is in the past tense?
  a) She sings a song.
  b) They will go to the beach.
  c) He7. Soru: Which sentence is in the past tense?
  a) She sings a song.
  b) They will go to the beach.
  c) He played football yesterday.
  d) I am reading a book.
  Cevap: c) He played football yesterday.
  Açıklama: "played" fiili geçmiş zamanı ifade etmektedir. Diğer seçeneklerde şimdiki zaman (a), gelecek zaman (b) veya şu anki faaliyeti ifade eden zaman (d) kullanılmıştır.

 8. Soru: What is the plural form of "child"?
  a) childs
  b) childes
  c) childrens
  d) children
  Cevap: d) children
  Açıklama: "child" kelimesinin çoğulu "children" şeklindedir. Diğer seçeneklerde yanlış çoğul halleri yer almaktadır.

 9. Soru: How many days are there in a week?
  a) 5
  b) 6
  c) 7
  d) 8
  Cevap: c) 7
  Açıklama: Bir haftada 7 gün bulunur. Diğer seçeneklerde yanlış gün sayısı verilmiştir.

 10. Soru: Choose the correct order of the colors:
  a) blue, green, red
  b) red, green, blue
  c) green, red, blue
  d) red, blue, green
  Cevap: b) red, green, blue
  Açıklama: Doğru sıralama "red, green, blue" şeklindedir. İngilizcede genellikle renklerin sıralaması bu şekildedir.

 11. Soru: What is the capital of Spain?
  a) Paris
  b) Rome
  c) Madrid
  d) Berlin
  Cevap: c) Madrid
  Açıklama: İspanya'nın başkenti "Madrid"dir. Diğer seçeneklerde farklı başkentler yer almaktadır.

 12. Soru: How do you say "thank you" in English?
  a) gracias
  b) merci
  c) danke
  d) thank you
  Cevap: d) thank you
  Açıklama: "Thank you", İngilizce'de "teşekkür ederim" anlamına gelir. Diğer seçenekler farklı dillerdeki "teşekkür ederim" ifadesidir.

 13. Soru: Which of the following is a fruit?
  a) carrot
  b) potato
  c) banana
  d) broccoli
  Cevap: c) banana
  Açıklama: "banana", bir meyve olarak kabul edilen bir besindir. Diğer seçenekler sebze olarak sınıflandırılan besinlerdir.

 14. Soru: How many continents are there in the world?
  a) 4
  b) 5
  c) 6
  d) 7
  Cevap: d) 7
  Açıklama: Dünyada 7 kıta bulunmaktadır. Diğer seçeneklerde yanlış kıta sayısı verilmiştir.

 15. Soru: Who painted the Mona Lisa?
  a) Vincent van Gogh
  b) Leonardo da Vinci
  c) Pablo Picasso
  d) Michelangelo
  Cevap: b) Leonardo da Vinci
  Açıklama: Mona Lisa tablosunu "Leonardo da Vinci" resmetmiştir. Diğer seçeneklerde farklı ressamlar yer almaktadır.

 16. Soru: What is the opposite of "happy"?
  a) sad
  b) angry
  c) excited
  d) tired
  Cevap: a) sad
  Açıklama: "happy" kelimesinin zıt anlamlısı "sad" yani üzgün demektir. Diğer seçenekler bu kelimenin zıt anlamını ifade etmemektedir.

 17. Soru: Which continent does China belong to?
  a) Europe
  b) Africa
  c) Asia
  d) South America
  Cevap: c) Asia
  Açıklama: Çin, Asya kıtasına aittir. Diğer seçeneklerde farklı kıtalar yer almaktadır.

 18. Soru18. Soru: Which sentence is in the present continuous tense?
  a) She played soccer yesterday.
  b) They will visit their grandparents tomorrow.
  c) He is reading a book right now.
  d) I eat an apple every day.
  Cevap: c) He is reading a book right now.
  Açıklama: "is reading" ifadesi şu anda devam eden bir eylemi ifade etmek için kullanılan present continuous tense'dir. Diğer seçeneklerde farklı zaman yapıları kullanılmıştır.

 19. Soru: What is the capital of France?
  a) Paris
  b) Madrid
  c) London
  d) Rome
  Cevap: a) Paris
  Açıklama: Fransa'nın başkenti "Paris"tir. Diğer seçeneklerde farklı başkentler yer almaktadır.

 20. Soru: Choose the correct form of the verb "to be" in the past tense:
  a) am
  b) are
  c) is
  d) was
  Cevap: d) was
  Açıklama: "was", "to be" fiilinin geçmiş zamandaki birinci ve üçüncü çoğul şahıs halleridir. Diğer seçenekler farklı zaman veya şahıs hallerini ifade etmektedir.

 21. Soru: Which of the following is a preposition?
  a) dog
  b) in
  c) run
  d) happy
  Cevap: b) in
  Açıklama: "in", bir ilgeç (preposition) olarak kullanılan bir kelimedir. Diğer seçenekler isim (dog), fiil (run) veya sıfat (happy) olarak kullanılmaktadır.

 22. Soru: How many sides does a triangle have?
  a) 2
  b) 3
  c) 4
  d) 5
  Cevap: b) 3
  Açıklama: Üçgenin üç kenarı vardır. Diğer seçenekler yanlış kenar sayısını vermektedir.

 23. Soru: What is the plural form of "book"?
  a) books
  b) bookes
  c) booxs
  d) bookies
  Cevap: a) books
  Açıklama: "book" kelimesinin çoğulu "books" şeklindedir. Diğer seçeneklerde yanlış çoğul halleri yer almaktadır.

 24. Soru: Who wrote "Romeo and Juliet"?
  a) William Shakespeare
  b) Charles Dickens
  c) Jane Austen
  d) Mark Twain
  Cevap: a) William Shakespeare
  Açıklama: "Romeo and Juliet" eserini "William Shakespeare" yazmıştır. Diğer seçeneklerde farklı yazarlar yer almaktadır.

 25. Soru: Which of the following is an adverb?
  a) fast
  b) cat
  c) table
  d) beautiful
  Cevap: a) fast
  Açıklama: "fast", bir zarf (adverb) olarak kullanılan bir kelimedir. Diğer seçenekler sıfat (cat, table, beautiful) olarak kullanılmaktadır.26. Soru: What is the plural form of "child"?
  a) childs
  b) childes
  c) childrens
  d) children
  Cevap: d) children
  Açıklama: "child" kelimesinin çoğul hali "children" şeklindedir. Diğer seçeneklerde yanlış çoğul halleri yer almaktadır.

 26. Soru: How do you say "hello" in Spanish?
  a) bonjour
  b) ciao
  c) hola
  d) aloha
  Cevap: c) hola
  Açıklama: İspanyolcada "hello" anlamına gelen kelime "hola"dır. Diğer seçenekler farklı dillerdeki "merhaba" anlamına gelmektedir.

 27. Soru: Which sentence is in the future tense?
  a) She is eating dinner now.
  b) They played soccer yesterday.
  c) He will go to the movies tomorrow.
  d) I write a letter every week.
  Cevap: c) He will go to the movies tomorrow.
  Açıklama: "will go" ifadesi gelecek zamanı ifade etmektedir. Diğer seçeneklerde farklı zaman yapıları kullanılmıştır.

 28. Soru: Who painted the Sistine Chapel ceiling?
  a) Vincent van Gogh
  b) Leonardo da Vinci
  c) Pablo Picasso
  d) Michelangelo
  Cevap: d) Michelangelo
  Açıklama: Sistine Şapeli tavanını "Michelangelo" resmetmiştir. Diğer seçenekler farklı ressamlar yer almaktadır.

 29. Soru: What is the national language of Japan?
  a) Mandarin Chinese
  b) Korean
  c) Japanese
  d) Thai
  Cevap: c) Japanese
  Açıklama: Japonya'nın resmi dili "Japanese" yani Japoncadır. Diğer seçenekler farklı dilleri ifade etmektedir.

Bu sorularla 5. sınıf İngilizce 2. dönem 1. yazılı testinde öğrencilerin dil bilgisi, kelime dağarcığı, anlama ve yorumlama becerileri değerlendirilmektedir.Apologies for the confusion, but as an AI language model, I don't have access to specific test questions or their continuation. Is there anything else I can help you with?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.