5. Sınıf İngilizce 1. Dönem 1. Yazılı Çalışma Soruları

5. Sınıf İngilizce 1. Dönem 1. Yazılı Çalışma Soruları kapsamında genellikle öğrencilerin temel dilbilgisi kuralları, kelime dağarcığı ve iletişim becerilerini ölçen sorular yer alır. Bu sorular, öğrencilerin İngilizce’yi doğru bir şekilde kullanabilme yeteneklerini değerlendirmeyi amaçlar. Öğrencilerin kelime bilgisi, cümle yapısı, gramer konuları, okuduğunu anlama ve yazma gibi becerilerini geliştirmeye yönelik çeşitli sorulardan oluşur.

ALTIN SORULAR:

1. Soru: What is your name? sorusuna verilebilecek cevap nedir?

Cevap: My name is [name].

2. Soru: Aşağıdaki cümlede hangi kelime eylemdir?

The cat is sleeping.

Cevap: Sleeping

3. Soru: He is a doctor. cümlesinde hangi zamir kullanılmıştır?

Cevap: He

4. Soru: I eat bread every morning. cümlesinde hangi zaman kullanılmıştır?

Cevap: Present simple tense

5. Soru: Aşağıdaki cümleyi olumlu hale getirin:

I don’t like ice cream.

Cevap: I like ice cream.

6. Soru: How old are you? sorusuna verilebilecek cevap nasıl olabilir?

Cevap: I am [age] years old.

7. Soru: Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir meyve ismidir?

a) Table

b) Apple

c) Chair

Cevap: b) Apple

8. Soru: She is playing soccer. cümlesinde hangi spor oynanıyor?

Cevap: Soccer

9. Soru: They are swimming in the pool. cümlesinde kimler yüzüyor?

Cevap: They

10. Soru: Aşağıdaki cümleyi negatif hale getirin:

We study English at school.

Cevap: We don’t study English at school.

11. Soru: Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir renk ismidir?

a) School

b) Red

c) House

Cevap: b) Red

12. Soru: My sister is tall. cümlesinde ne hakkında bilgi veriliyor?

Cevap: My sister’s height

13. Soru: I have two brothers. cümlesini olumlu hale getirin.

Cevap: I have two brothers.

14. Soru: Where do you live? sorusuna verilebilecek cevap nedir?

Cevap: I live in [place].

15. Soru: Aşağıdakilerden hangisi doğru yazılmıştır?

a) Friut

b) Frute

c) Fruit

Cevap: c) Fruit

16. Soru: He plays the guitar. cümlesinde hangi müzik aleti çalınıyor?

Cevap: Guitar

17. Soru: We are going to the park tomorrow. cümlesinde ne zaman parka gidilecek?

Cevap: Tomorrow

18. Soru: I am reading a book. cümlesinde hangi eylem gerçekleşiyor?

Cevap: Reading

19. Soru: Do you like pizza? sorusuna verilebilecek olumlu cevap nedir?

Cevap: Yes, I do.

20. Soru: Aşağıdakilerden hangisi bir hayvan ismidir?

a) Car

b) Dog

c) Computer

Cevap: b) Dog

21. Soru: She is dancing happily. cümlesinde ne hakkında bilgi veriliyor?

Cevap: How she is dancing

22. Soru: They play basketball every weekend. cümlesini olumsuz hale getirin.

Cevap: They don’t play basketball every weekend.

23. Soru: Can you swim?23. Soru: Can you swim? sorusuna verilebilecek cevap nasıl olabilir?

Cevap: Yes, I can swim. veya No, I can’t swim.

24. Soru: Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir meyve ismidir?

a) Tree

b) Banana

c) Book

Cevap: b) Banana

25. Soru: She is going to the library. cümlesinde nereye gidiyor?

Cevap: Library

26. Soru: We watched a movie last night. cümlesini olumlu hale getirin.

Cevap: We watched a movie last night.

27. Soru: What time is it? sorusuna verilebilecek cevap nasıl olabilir?

Cevap: It’s [time]. (Örneğin: It’s 3 o’clock.)

28. Soru: Aşağıdaki cümleyi negatif hale getirin:

They like to play soccer.

Cevap: They don’t like to play soccer.

29. Soru: He has a big house. cümlesinde ne hakkında bilgi veriliyor?

Cevap: His house’s size

30. Soru: Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir renk ismidir?

a) Chair

b) Blue

c) School

Cevap: b) Blue

31. Soru: I am studying for the exam. cümlesinde ne yapıyorum?

Cevap: Studying

32. Soru: Do they have a pet? sorusuna verilebilecek cevap nasıl olabilir?

Cevap: Yes, they do. veya No, they don’t.

33. Soru: Aşağıdakilerden hangisi doğru yazılmıştır?

a) Hamburher

b) Hamburger

c) Hamberger

Cevap: b) Hamburger

34. Soru: She is playing tennis with her friend. cümlesinde hangi spor oynanıyor?

Cevap: Tennis

35. Soru: They will visit their grandparents next week. cümlesinde ne zaman büyükannelerini ve büyükbabalarını ziyaret edecekler?

Cevap: Next week

36. Soru: I like to draw pictures. cümlesini olumsuz hale getirin.

Cevap: I don’t like to draw pictures.

37. Soru: Can he speak French? sorusuna verilebilecek cevap nasıl olabilir?

Cevap: Yes, he can speak French. veya No, he can’t speak French.

38. Soru: Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir hayvan ismidir?

a) Table

b) Cat

c) Chair

Cevap: b) Cat

39. Soru: We are having a picnic in the park. cümlesinde ne yapıyoruz?

Cevap: Having a picnic

40. Soru: Aşağıdaki cümleyi olumlu hale getirin:

I didn’t see him yesterday.

Cevap: I saw him yesterday.

41. Soru: Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir meyve ismidir?

a) Book

b) Orange

c) Table

Cevap: b) Orange

42. Soru: She is singing beautifully. cümlesinde ne hakkında bilgi veriliyor?

Cevap: How she is singing

43. Soru: They have three dogs. cümlesini olumsuz hale getirin.

Cevap: They don’t have three dogs.

44. Soru: Where are you from? sorusuna verilebilecek cevap nedir?

Cevap: I am from [place].

45. Soru: Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir renk ismidir?

a) House

b) Yellow

c) Chair

Cevap: b) Yellow

46. Soru: He is playing the piano. cümlesinde hangi müzik aleti çalınıyor?

Cevap: Piano

47. Soru: We will go shopping tomorrow. cümlesinde ne zaman alışverişe gideceğiz?

C47. Soru: We will go shopping tomorrow. cümlesinde ne zaman alışverişe gideceğiz?

Cevap: Tomorrow

48. Soru: Aşağıdaki cümleyi negatif hale getirin:

She loves to swim.

Cevap: She doesn’t love to swim.

49. Soru: How many siblings do you have? sorusuna verilebilecek cevap nasıl olabilir?

Cevap: I have [number] siblings.

50. Soru: Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir hayvan ismidir?

a) Computer

b) Lion

c) Chair

Cevap: b) Lion

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.