5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 3. Yazılı Soruları Klasik

>>5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 3. Yazılı Soruları Klasik konuları hakkında:

Fen Bilimleri dersinde 5. sınıf öğrencileri, çeşitli konuları öğrenerek fen bilgisini geliştirirler. Bu dönemdeki yazılı sınavda öğrencilerin genellikle aşağıdaki konularla ilgili sorulara cevap vermeleri beklenir:

1. Bitkiler ve Hayvanlar: Bitkilerin yapıları, hayvanların özellikleri, çeşitleri ve yaşam alanları hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.

2. Hücreler: Canlıların temel yapı birimleri olan hücrelerin özellikleri, yapısı ve görevleri üzerine sorular yer alabilir.

3. Sindirim Sistemi: Yiyeceklerin sindirim süreci, sindirim sisteminin organları ve görevleri ile ilgili bilgiler istenebilir.

4. Solunum ve Dolaşım Sistemleri: Solunum sistemi ile ilgili organlar, solunumun işleyişi ve dolaşım sisteminin görevleri hakkında sorular sorulabilir.

5. Madde ve Isı: Maddelerin halleri, sıcaklık, soğuma ve ısınma gibi konulara yönelik sorular sınavda yer alabilir.

6. Elektrik ve Manyetizma: Elektrik akımı, devreler, mıknatıslar ve manyetik alanlarla ilgili temel bilgilere hakim olmaları beklenir.

7. Işık ve Ses: Işık ve sesin özellikleri, yayılma şekilleri ve etkileri üzerine sorular yer alabilir.

8. Basit Makineler: Kaldıraç, eğimli düzlem, makaralar gibi basit makinelerin çalışma prensipleri hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.

9. Basit Kimyasal Değişimler: Maddelerin kimyasal değişimlere uğraması, asit-baz kavramları ve bazı basit kimyasal tepkimelerle ilgili bilgiler sorulabilir.

10. Çevre ve Ekosistem: Ekosistemler, doğal kaynaklar, çevre kirliliği ve sürdürülebilirlik gibi konulara yönelik sorulara cevap vermeleri beklenir.

Soru 1: Bitkilerin fotosentez olayını açıklayınız.

Cevap: Fotosentez, bitkilerin güneş enerjisini kullanarak karbondioksiti ve suyu glikoza dönüştürdüğü bir kimyasal süreçtir. Bu süreçte bitkiler, güneş ışığından enerji alır ve bu enerjiyi kloroplastlarda bulunan klorofil pigmentleri aracılığıyla kullanır. Karbondioksit alınırken oksijen açığa çıkar ve bitki için besin olan glikoz üretilir.

Soru 2: Sindirim sisteminin organları ve görevleri nelerdir?

Cevap: Sindirim sistemi, yiyeceklerin sindirilmesi ve besinlerin emilerek vücuda alınmasıyla ilgilenen bir sistemdir. Sindirim sistemi organları şunlardır:

– Ağız: Yiyecekleri alır ve çiğner.

– Yemek Borusu: Çiğnenmiş yiyecekleri mideye taşır.

– Mide: Yiyecekleri depolar, sindirim enzimleri ile karıştırır ve sindirmeye başlar.

– İnce Bağırsak: Sindirilmiş besinlerin emilimini sağlar.

– Kalın Bağırsak: Su emilimini gerçekleştirir ve dışkının oluşumunu sağlar.

– Anüs: Dışkının vücuttan atılmasını kontrol eder.

Soru3. Soru: Isı ve sıcaklık arasındaki fark nedir?

Cevap: Isı, bir cisimdeki moleküllerin hareket enerjisidir. Bir cisme ısı verildiğinde, içindeki moleküllerin hareketi artar. Sıcaklık ise bir cismin moleküler hareketinin derecesini ölçen bir değerdir. Yani sıcaklık, bir cismin içindeki moleküllerin ortalama kinetik enerjisini temsil eder. Isı, sıcaklık farklılığından kaynaklanır. Örneğin, iki cisim arasında bir sıcaklık farkı varsa, enerjinin yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğru aktığı bir ısı transferi gerçekleşir.

Soru 4: Elektrik devresindeki anahtarın görevi nedir?

Cevap: Elektrik devresindeki anahtar, devrenin açık veya kapalı olmasını kontrol eden bir elektriksel bileşendir. Anahtar açık konumdayken devre kesilir ve elektrik akımı geçmez. Anahtar kapatıldığında ise devre tamamlanır ve elektrik akımı devreye girer. Böylece anahtar, kullanıcıların elektrik akımını istedikleri zaman açıp kapatabilmelerine olanak sağlar. Ayrıca acil durumlarda veya cihazın kullanılmadığı sürelerde devreyi tamamen keserek güvenlik sağlar.

Soru 5: Basit bir kimyasal değişim örneği nedir?

Cevap: Demirin paslanması, basit bir kimyasal değişim örneğidir. Demir uzun süre oksijenle temas ettiğinde, su buharı veya nem ile reaksiyona girer ve demir üzerinde kahverengi bir tabaka oluşur. Bu tabaka, demirin oksitlenmesi sonucu meydana gelir. Kimyasal denklemi şu şekildedir: 4Fe + 3O2 + 6H2O → 4Fe(OH)3 (pas)

Soru 6: Işık nasıl yayılır?

Cevap: Işık, elektromanyetik dalgalardan oluşan enerji taşıyan bir fenomen olarak yayılır. Işığın yayılma hızı, boşlukta ışık hızı olarak bilinen sabit bir değere eşittir. Işık, düz çizgiler halinde yayılır ve doğrusal olarak ilerler. Bir kaynaktan çıkan ışık, her yöne yayılır ve cisimler tarafından yansıtılır, kırılır veya emilir. Renkli ışık, farklı dalga boylarına sahip olan farklı renk bileşenlerinin birleşimiyle oluşur. Örneğin, beyaz ışık, tüm renkleri içeren bir karışım olarak kabul edilir.

Soru 7: Hangi makineler kuvvet kazancı sağlar?

Cevap: Kaldıraç, eğimli düzlem ve makaralar gibi basit makineler kuvvet kazancı sağlar. Kaldıraç, bir cisim üzerine uygulanan küçük bir kuvvetin daha büyük bir kuvvete dönüşmesini sağlar. Eğimli düzlem ise yüksek yerden düşen bir cismin hızını yavaşlatarak daha az kuvvetle taşınmasına olanak tanır. Makaralar ise bir şeyi yukarı doğru çekmek veya taşımak için kullanılan basit makinelerdir. Bu makineler, günlük hayatta kullanılan birçok el aletinde, araç gereçte ve endüstriyel makinelerde bulunur.

Soru 8: Hangi organlar solunum sisteminin parçalarıdır?

Cevap: Solunum sistemiSoru 8 (devamı): Hangi organlar solunum sisteminin parçalarıdır?

Cevap: Solunum sistemi, solunumunu gerçekleştiren bir dizi organ ve yapıdan oluşur. Bu organlar şunlardır:

– Burun: Hava akışının başladığı noktadır. Burun içindeki kıllar ve mukus tabakası, havayı temizler ve nemlendirir.

– Yutak: Burundan gelen hava ile ağızdan gelen yiyecek ve suyun geçişine izin veren bir bölgedir.

– Gırtlak: Solunum yolunun üst kısmında yer alır ve ses tellerini içerir.

– Soluk borusu: Gırtlağın altından başlayan ve akciğerlere giden hava yoludur.

– Bronşlar: Soluk borusunun dallanmasıyla oluşan tüplerdir. Bir bronş, sol ve sağ akciğerlere gider.

– Akciğerler: Solunum sisteminin en önemli organlarıdır. Oksijenin alınmasını ve karbondioksitin atılmasını sağlar.

Soru 9: Ses nasıl oluşur?

Cevap: Ses, titreşimlerin bir ortamda meydana getirdiği mekanik dalgalardır. Sesin oluşması için öncelikle bir ses kaynağı gereklidir. Ses kaynağı, titreşen bir cisim veya titreşimli ses telleri olabilir. Kaynak titreştiğinde, titreşimler ortaya çıkar ve çevredeki havada basınç dalgalanmaları oluşur. Bu basınç dalgalanmaları kulak tarafından algılanarak işitme duyusunu uyandırır. İnsanlar ve diğer canlılar, bu basınç dalgalanmalarını beyne ileten kulak yapısı sayesinde sesi duyar.

Soru 10: Doğal kaynaklar nelerdir ve neden korunmalıdır?

Cevap: Doğal kaynaklar, doğada bulunan ve insanların yaşamlarını sürdürebilmek için kullandığı kaynaklardır. Bunlar arasında su, ormanlar, madenler, petrol, doğal gaz gibi kaynaklar yer alır. Doğal kaynaklar, ekonomik faaliyetlerin ve insan ihtiyaçlarının karşılanmasında önemlidir. Ancak, hızlı bir şekilde tükenebilirler ve doğal dengenin bozulmasına yol açabilirler. Bu nedenle doğal kaynaklar korunmalıdır. Sürdürülebilir kullanım prensibiyle kaynakları etkin bir şekilde yönetmek, enerji ve su tasarrufu yapmak, geri dönüşümü teşvik etmek ve doğal yaşam alanlarını korumak doğal kaynakların gelecek nesiller için sürdürülebilir olmasını sağlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.