5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 3. Yazılı Çalışma Soruları

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, öğrencilere dinî değerleri ve ahlaki prensipleri anlatmayı hedefler. Bu ders kapsamında 5. sınıf öğrencileri, İslam’ın temel inançları, peygamberler, ibadetler, ahlaki davranışlar, Hz. Muhammed’in hayatı gibi konularla ilgilenir.

1. Soru: İslam dininde kaç tane temel inanç vardır?

Cevap: İslam dininde 6 temel inanç bulunur.

2. Soru: Peygamberlerin görevleri nelerdir?

Cevap: Peygamberler, insanlara Allah’ın emirlerini tebliğ etmek ve rehberlik etmek için gönderilmiş özel kişilerdir.

3. Soru: Müslümanların beş vakit namaz kılma görevi nedir?

Cevap: Müslümanlar, günde beş vakit (sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı) namaz kılmakla yükümlüdür.

4. Soru: Hz. Muhammed’in hayatı hangi kaynaklardan öğrenilebilir?

Cevap: Hz. Muhammed’in hayatı Kur’an-ı Kerim’de ve hadis kitaplarında yer alan rivayetlerden öğrenilebilir.

5. Soru: İslam’a göre en önemli ahlaki davranış hangisidir?

Cevap: İslam’a göre en önemli ahlaki davranış, insanlara iyilik yapmak ve kötülükten kaçınmaktır.

6. Soru: Ramazan ayında hangi ibadetler yapılır?

Cevap: Ramazan ayında oruç tutulur ve nafile namazlar kılınır.

7. Soru: Kurban bayramında hangi ibadet gerçekleştirilir?

Cevap: Kurban bayramında kurban kesilir ve sadaka verilir.

8. Soru: Hz. Muhammed’in doğum gününe ne ad verilir?

Cevap: Hz. Muhammed’in doğum gününe Mevlid Kandili adı verilir.

9. Soru: Müslümanların hac ibadeti nerede gerçekleştirilir?

Cevap: Müslümanlar hac ibadetini Mekke’deki Kabe’yi ziyaret ederek gerçekleştirir.

10. Soru: İslam dininde komşuya karşı görevler nelerdir?

Cevap: İslam dininde komşuya karşı saygılı olmak, yardım etmek ve iyi ilişkiler kurmak gibi görevler vardır.

11. Soru: Namaz nasıl kılınır?

Cevap: Namaz, belirli bir sıra ve şekilde ayakta, rükuda, secde ve oturuş pozisyonlarını alarak Allah’a yönelerek kılınır.

12. Soru: İslam dininde kaç tane farz namaz vardır?

Cevap: İslam dininde beş farz namaz bulunur.

13. Soru: Hangi dini bayramlarda oruç tutulmaz?

Cevap: Kurban bayramında oruç tutulmaz.

14. Soru: Peygamberimiz Hz. Muhammed’in hangi mesleği vardı?

Cevap: Peygamberimiz Hz. Muhammed, tüccarlık yapmıştır.

15. Soru: İslam dinine göre en büyük günah hangisidir?

Cevap: İslam’a göre küfür etmek (Allah’ı inkâr etmek) en büyük günahlardan biridir.16. Soru: Hz. Muhammed’in eşleri kaç tanedir?

Cevap: Hz. Muhammed’in 11 eşi vardır.

17. Soru: İslam’ın beş şartı nelerdir?

Cevap: İslam’ın beş şartı, Kelime-i Şahadet, Namaz, Oruç, Zekât ve Hac’tır.

18. Soru: Kabe’nin özel adı nedir?

Cevap: Kabe’nin özel adı Beytullah veya Harem-i Şeriftir.

19. Soru: Kur’an-ı Kerim’in kaç suresi vardır?

Cevap: Kur’an-ı Kerim’in 114 suresi vardır.

20. Soru: İslam’da inanç esaslarına ne denir?

Cevap: İslam’da inanç esaslarına İman denir.

21. Soru: Müslümanların bayram namazı hangi günlerde kılınır?

Cevap: Müslümanların bayram namazı Ramazan Bayramı’nın birinci günü ve Kurban Bayramı’nın dört gününde kılınır.

22. Soru: İslam dininde ibadetlerin kaynağı nedir?

Cevap: İslam dininde ibadetlerin kaynağı Kur’an-ı Kerim ve hadislerdir.

23. Soru: İslam’da ilk inen sure hangisidir?

Cevap: İslam’da ilk inen sure Alak Suresidir.

24. Soru: İslam dininde hangi günlerde oruç tutulur?

Cevap: İslam’da Ramazan ayında tutulan oruçlar dışında, Aşure Günü ve Muharrem Ayı’nda da oruç tutulur.

25. Soru: İslam’da helal olan yiyecekler nelerdir?

Cevap: İslam’da helal olan yiyecekler; helal kesim ile elde edilen etler, meyve, sebze, tahıl ürünleri gibi doğal ve temiz gıdalardır.

26. Soru: İslam’da cinayet işlemek hangi günah kapsamındadır?

Cevap: İslam’da cinayet işlemek cana kıymak olarak büyük günahlardan biridir.

27. Soru: Namazda kaç rekât vardır?

Cevap: Namazın farzlarına göre 2 veya 4 rekât bulunur. (Namaz türüne bağlı olarak değişebilir)

28. Soru: Hz. Muhammed’in ilk vahyi nerede aldığına ne ad verilir?

Cevap: Hz. Muhammed’in ilk vahyi Hira Mağarasında aldığına inanılır.

29. Soru: Müslümanların bayram kutlamalarında yapılan geleneksel tatlı nedir?

Cevap: Müslümanların bayram kutlamalarında yapılan geleneksel tatlı baklavadır.

30. Soru: Namaz kılan kişiye ne denir?

Cevap: Namaz kılan kişiye müslim veya mümin denir.

31. Soru: İslam’ın beş şartından biri olan Zekât, hangi amaçla verilir?

Cevap: Zekât, zenginliklerin paylaşılması ve fakirlere yardım etmek amacıyla verilir.

32. Soru: Peygamberimiz Hz. Muhammed’in doğduğu şehir neresidir?

Cevap: Peygamberimiz Hz. Muhammed’in doğduğu şehir Mekke’dir.

33. Soru: İslam dininde hac ibadeti hangi ayda gerçekleştirilir?

Cevap: İslam dininde hac ibadeti Zilhicce ayında gerçekleştirilir.

34. Soru: İslam’da en büyük bayram hang34. Soru: İslam’da en büyük bayram hangisidir?

Cevap: İslam’da en büyük bayram, Kurban Bayramı (Eid al-Adha) olarak kabul edilir.

35. Soru: Hz. Muhammed’in göç ettiği şehir hangisidir?

Cevap: Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicret ettiği bilinmektedir.

36. Soru: İslam’da inanç esaslarını içeren beyana ne denir?

Cevap: İslam’da inanç esaslarını içeren beyana Kelime-i Şahadet denir.

37. Soru: İslam dininde cenneti kazanmak için yapılan iyiliklere ne ad verilir?

Cevap: İslam dininde cenneti kazanmak için yapılan iyiliklere sevap denir.

38. Soru: Müslümanların bayramda giydiği özel kıyafete ne denir?

Cevap: Müslümanların bayramda giydikleri özel kıyafete bayramlık denir.

39. Soru: İslam dininde günahların affedilmesi için yapılan ibadete ne denir?

Cevap: İslam dininde günahların affedilmesi için yapılan ibadete tevbe denir.

40. Soru: İslam’da en kutsal mekânlar neresidir?

Cevap: İslam’da en kutsal mekânlar, Mekke’de bulunan Kabe ve Medine’de bulunan Peygamber Camii’dir.

41. Soru: İslam dininde ölen kişinin cenaze namazı hangi şekilde kılınır?

Cevap: İslam dininde ölen kişinin cenaze namazı, ayakta durularak kılınır.

42. Soru: İslam’a göre insanların ruhları nereye gider?

Cevap: İslam’a göre insanların ruhları, ölümünden sonra ebedi hayatlarına geçmek üzere Allah’ın belirlediği şekilde ya cennete ya da cehenneme gider.

43. Soru: İslam’da kadınlar için örtünme zorunlu mudur?

Cevap: Evet, İslam’da kadınlar için örtünme (hijab) zorunludur.

44. Soru: Hz. Muhammed’in peygamberlik dönemi kaç yıl sürmüştür?

Cevap: Hz. Muhammed’in peygamberlik dönemi 23 yıl sürmüştür.

45. Soru: İslam dininde en önemli ibadetlerden biri olan hac, kaç gün sürer?

Cevap: İslam dininde hac ibadeti genellikle 5-6 gün sürer.

46. Soru: Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi hangisidir?

Cevap: Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi Fatiha Suresidir.

47. Soru: İslam dininde bir kimseye zulüm yapmak hangi günahı oluşturur?

Cevap: İslam dininde bir kimseye zulüm yapmak haksızlık etmek ve kötülük yapmak olarak büyük günahlardan biridir.

48. Soru: İslam’da iyi ahlaka sahip olmayı ifade eden kavrama ne denir?

Cevap: İslam’da iyi ahlaka sahip olmayı ifade eden kavrama edep denir.

49. Soru: İslam dinine göre insanların yaratılış amacı nedir?

Cevap: İslam dinine göre insanların yaratılış amacı, Allah’ın emirlerine uymak, ibadet etmek ve ahirette ebedi mutluluğa ulaşmaktır.

50. Soru: İslam’da inananlar arasında yapılan50. Soru: İslam’da inananlar arasında yapılan kardeşlik bağına ne denir?

Cevap: İslam’da inananlar arasında yapılan kardeşlik bağına Müslüman Kardeşliği veya Ümmet denir.

51. Soru: İslam dininde cihadın anlamı nedir?

Cevap: İslam dininde cihad, kişinin nefsiyle mücadele etmesi ve İslam’ı savunma amacıyla verilen çaba olarak anlaşılır. Silahsız cihad ise ilim, ahlak, barışçıl çözüm yollarıyla gerçekleştirilir.

52. Soru: İslam dininde en kutsal gün hangisidir?

Cevap: İslam dininde en kutsal gün Cuma günüdür.

53. Soru: İslam’da inananların bir araya gelerek toplu ibadet ettikleri mekâna ne ad verilir?

Cevap: İslam’da inananların bir araya gelerek toplu ibadet ettikleri mekâna mescit veya camii denir.

54. Soru: İslam’da kaç tane büyük günah vardır?

Cevap: İslam’da kesin bir sayı verilmese de genel olarak 7 büyük günah olduğu kabul edilir. Bunlar şirk koşmak, Allah’a iftira atmak, ebeveynlere isyan etmek, cinayet işlemek, zina yapmak, hırsızlık yapmak ve içki kullanmak olarak sıralanır.

55. Soru: İslam’da bir yıl kaç gün sürer?

Cevap: İslam takvimine göre bir yıl 354 veya 355 gün sürer. Bu takvim Hicri yıl adını alır.

56. Soru: İslam dininde merhametli olmayı teşvik eden bir kavram nedir?

Cevap: İslam dininde merhametli olmayı teşvik eden kavram rahmet veya şefkattir.

57. Soru: İslam’da inananların hac ibadeti için giydikleri özel beyaz elbiseye ne denir?

Cevap: İslam’da inananların hac ibadeti için giydikleri özel beyaz elbiseye ihram denir.

58. Soru: İslam dininde insanların mal varlığının bir bölümünü fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine vermesine ne denir?

Cevap: İslam dininde insanların mal varlığının bir bölümünü fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine vermesine zekât vermek denir.

59. Soru: İslam’da müzik dinlemenin hükmü nedir?

Cevap: İslam’da müzik dinlemenin hükmü konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Bazılarına göre uygun şartlar altında dinlemek caizken, diğerleri için haram veya mekruh olabilir. Bu konuda farklı yorumlar ve mezhepler arasında görüş ayrılıkları vardır.

60. Soru: İslam dinine göre en faziletli amel hangisidir?

Cevap: İslam dinine göre en faziletli amel, Allah’a itaat etmek ve O’na ibadet etmektir. Özellikle kalpten yapılan ihlaslı ibadetler ve hayırlı davranışlar büyük bir değer taşır.61. Soru: İslam’da inananların yaşadıkları aylardan biri olan Ramazan ayında yapılan ibadete ne denir?

Cevap: İslam’da Ramazan ayında yapılan ibadete oruç tutmak denir.

62. Soru: İslam dininde Allah’a şirk koşmanın anlamı nedir?

Cevap: İslam dininde Allah’a şirk koşmak, O’na eş veya ortak kabul etmek demektir. Tek olan Allah’a başka ilahlar, tanrılar veya güçler atfetmek şirk olarak kabul edilir.

63. Soru: İslam’da Müslümanların kutsal kitabına ne ad verilir?

Cevap: İslam’da Müslümanların kutsal kitabına Kur’an-ı Kerim veya sadece Kur’an denir.

64. Soru: İslam’da inananların Allah’a yönelerek yaptıkları dua etme eylemine ne denir?

Cevap: İslam’da inananların Allah’a yönelerek yaptıkları dua etme eylemine ibadet veya dua denir.

65. Soru: İslam’da ibadetlerin 5 temel amacı nelerdir?

Cevap: İslam’da ibadetlerin 5 temel amacı, Allah’a kulluk etmek, takva (Allah’a karşı gelmekten sakınmak), ruhani gelişimi sağlamak, toplumsal düzeni korumak ve ahirete hazırlık yapmaktır.

66. Soru: İslam dininde inananların kabul edilmiş hali olan imana ne ad verilir?

Cevap: İslam dininde inananların kabul edilmiş hali olan imana iman-ı tahkiki veya sahih iman denir.

67. Soru: İslam’da Müslümanların Kabe’yi tavaf ettiği ritüele ne ad verilir?

Cevap: İslam’da Müslümanların Kabe’yi tavaf ettiği ritüele tavaf denir.

68. Soru: İslam’da inananların Allah’a teslimiyetini ifade eden kavrama ne denir?

Cevap: İslam’da inananların Allah’a teslimiyetini ifade eden kavrama İslam denir.

69. Soru: Peygamberimiz Hz. Muhammed’in doğum yılı hangi takvime göre hesaplanır?

Cevap: Peygamberimiz Hz. Muhammed’in doğum yılı Hicri takvim’e göre hesaplanır.

70. Soru: İslam dininde inananların Allah’ın vahyettiği kitaplara inanmalarının gerekliliği nedir?

Cevap: İslam dininde inananların Allah’ın vahyettiği kitaplara inanmalarının gerekliliği, İslam’ın temel kaynaklarından biri olan Kur’an-ı Kerim’de bu kitaplara atıfta bulunulması ve onların doğru olduğunun vurgulanmasıdır. İnananlar, Allah’ın peygamberlerine indirdiği kitapları kabul etmeli ve onların mesajlarını takip etmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.