5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı Çalışma Soruları

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı Çalışma Soruları, dini bilgilere ve ahlaki değerlere odaklanan bir programa dayanır. Bu konular, öğrencilere temel İslam bilgilerini aktarmayı amaçlar ve ahlaki prensipleri vurgular. Öğrenciler genellikle İslam’ın beş şartı, peygamberlerin hayatları, ibadetler gibi konularla ilgilenirler. Ayrıca, ahlaki sorumluluklar, yalan söylememe, dürüstlük, yardımseverlik ve hoşgörü gibi değerler de öğretilir.

**KISA CEVAPLI SORULAR:**

1. Peygamberimiz kimdir?

Cevap: Hz. Muhammed (sav).

2. İslam’ın temel ibadetleri nelerdir?

Cevap: Namaz, oruç, zekât, hac.

3. İslam’ın beş şartı nelerdir?

Cevap: Kelime-i Şehadet, namaz, oruç, zekât, hac.

4. Kur’an’ın anlamı nedir?

Cevap: Okunan, okunması gereken.

5. İslam’ın kutsal kitabı nedir?

Cevap: Kur’an.

6. Kaç tane melek olduğuna inanılır?

Cevap: Yüzbinlerce.

7. Allah’ın 99 ismi var mıdır?

Cevap: Evet.

8. Hz. Muhammed’in doğduğu şehir hangisidir?

Cevap: Mekke.

9. İslam’a göre ilk insan kimdir?

Cevap: Hz. Adem (as).

10. Namaz kaç rekattan oluşur?

Cevap: 2, 3 veya 4 rekât.

11. Kurban Bayramı’nda hangi ibadet yapılır?

Cevap: Kurban kesmek.

12. Hangi günler oruç tutulmaz?

Cevap: Bayram günleri.

13. Zekâtın amacı nedir?

Cevap: Fakirlere yardım etmek ve malın temizlenmesi.

14. Hangi ahlaki değer dürüstlüğü ifade eder?

Cevap: Yalan söylememek.

15. Ailedeki en küçük birim nedir?

Cevap: Çekirdek aile.

16. İslam’da komşuya hangi davranışta bulunmak önemlidir?

Cevap: Komşulara iyilik etmek.

17. Allah’ın birliği ve tekliği kavramına ne ad verilir?

Cevap: Tevhid.

18. Hangi peygamber gemi yapıp tufandan kurtulmuştur?

Cevap: Hz. Nuh (as).

19. İyi bir Müslüman nasıl olmalıdır?

Cevap: İyi ahlaka sahip, başkalarına yardımsever ve saygılı olmalıdır.

20. Kıble yönümüz neresidir?

Cevap: Mekke.

21. İslam’da hangi ay oruç ayıdır?

Cevap: Ramazan ayı.

22. Hangi ibadetin ardından hac farz olur?

Cevap: Umre.

23. İslam’ın beşinci şartı nedir?

Cevap: Hac.

24. Kuran’ın başka hangi dillerde tercümesi vardır?

Cevap: Birçok farklı dilde.

25. İslam’ın altı şartından biri olan zekât kimlere verilir?

Cevap: Fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine.

26. Kötü davranışlardan kaçınmak için neler yapmalıyız?

Cevap: İyi örnekler takip etmeli, doğru kararlar vermeli ve ahlaki değerlere uymalıyız.

27. İslam’da27. İslam’da kaç tane farz namaz vardır?

Cevap: Beş.

28. Hangi ibadetin ardından bayram namazı kılınır?

Cevap: Ramazan Bayramı’nın ardından bayram namazı kılınır.

29. Hz. Muhammed’in doğru davranışlarıyla örnek olmasına ne ad verilir?

Cevap: Peygamberlik örneği.

30. İslam’ın ilk beş emri nelerdir?

Cevap: Allah’tan başka ilah olmadığına inanmak, namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek, hacca gitmek.

31. Kur’an hangi dilden okunmaktadır?

Cevap: Arapça.

32. İslam’da hangi günlerde oruç tutulur?

Cevap: Ramazan ayının tüm günleri ve Muharrem ayının 9. ve 10. günleri gibi özel günlerde oruç tutulur.

33. İslam’ın öncülü olan peygamberlere ne ad verilir?

Cevap: Ulul azm peygamberler.

34. İslam’ın altıncı şartı nedir?

Cevap: Cihad.

35. Ahlaki değerlerin korunması için neler yapmalıyız?

Cevap: Dürüst olmalı, başkalarına saygılı davranmalı, yardımsever olmalı, adaletli olmalı, yalan söylememeli ve hoşgörülü olmalıyız.

36. İslam’ın kutsal ayı hangisidir?

Cevap: Ramazan ayı.

37. Kur’an hangi peygambere indirilmiştir?

Cevap: Hz. Muhammed (sav).

38. İslam’da hangi günlerde oruç tutulmaz?

Cevap: Bayram günleri.

39. Namazda kaç rekatta selam verilir?

Cevap: 2 rekatta selam verilir.

40. Hangi peygamberin ismi Kuran’da geçmez?

Cevap: Hz. İbrahim’in ismi Kuran’da geçer.

41. Peygamberimize nasıl hitap edilir?

Cevap: Hz. Muhammed (sav) veya sallallahu aleyhi ve sellem şeklinde hitap edilir.

42. İslam’ın temel kaynakları nelerdir?

Cevap: Kur’an ve hadisler.

43. İyi bir Müslümanın özellikleri nelerdir?

Cevap: İyi ahlaka sahip olmak, başkalarına yardım etmek, doğruyu söylemek, namazını kılmak, orucunu tutmak gibi İslami değerleri yaşamak.

44. İslam’ın beşinci şartı olan hac kaç defa yapılır?

Cevap: Hac bir defa yapılır, fakat isteğe bağlı olarak tekrarlanabilir.

45. İslam’da hangi günlerde oruç tutmak sünnettir?

Cevap: Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmak sünnettir.

46. İlmihal nedir?

Cevap: İslam dini bilgilerini içeren bir kaynak kitaptır.

47. Allah’ın rızasını kazanmanın yolları nelerdir?

Cevap: İbadetleri yerine getirmek, doğru ve dürüst olmak, iyilik yapmak, ahlaki değerlere uymak gibi yollarla Allah’ın rızasını kazanabiliriz.

48. İslam’da hangi peygamberin ismi diğer semavi dinlerde de geçmektedir?

Cevap: Hz. Musa’nın ismi diğer semavi dinlerde de geçer.

49. İslam’ın temel inanç esasları nelerdir?

Cevap: Allah’a inanmak, meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak, peygamberlerine inanmak, ahiret gününe in49. İslam’ın temel inanç esasları nelerdir?

Cevap: Allah’a inanmak, meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak, peygamberlerine inanmak, ahiret gününe inanmak ve kaderin hayır ve şerriyle birlikte Allah’tan geldiğine inanmak İslam’ın temel inanç esaslarıdır.

50. İslam’da hangi ibadetle günahlar affedilir?

Cevap: Tevbe etmek ve istiğfar yapmakla günahlar affedilebilir.

51. İslam’da helal olan yiyecekler hangi şekilde kesilerek tüketilir?

Cevap: Helal olan yiyecekler İslami usullere uygun olarak kesilerek tüketilmelidir. Bu usule helal kesim veya zabıta kesimi denir.

52. Hangi peygamberin mucizesi olarak deniz yarılmıştır?

Cevap: Hz. Musa’nın mucizesi olarak deniz yarılmıştır.

53. İslam’da hangi davranışlar sevap kazandırır?

Cevap: İyilik yapmak, sadaka vermek, namaz kılmak, Kur’an okumak, oruç tutmak gibi davranışlar sevap kazandırır.

54. İslam’da hangi günlerde nafile oruç tutulabilir?

Cevap: Cuma günü, Aşure günü, Muharrem ayının 9. ve 10. günleri gibi özel günlerde nafile oruç tutulabilir.

55. İslam’ın altıncı şartı olan cihad hangi anlamı taşır?

Cevap: Cihad, Allah yolunda yapılan çaba ve mücadeleyi ifade eder.

56. İslam’da hangi ibadetin ardından bayram namazı kılınır?

Cevap: Kurban Bayramı’nın ardından bayram namazı kılınır.

57. İslam’da hangi peygamberin yaşamıyle ilgili rivayetlere sahip değiliz?

Cevap: Hz. İsa’nın yaşamıyla ilgili rivayetlere sahip değiliz.

58. İslam’da hangi ayda oruç tutulmaz?

Cevap: Şaban ayında oruç tutmak mekruh kabul edilir, fakat yasak değildir.

59. Hangi peygamberin ismi Kuran’da en çok geçmektedir?

Cevap: Hz. Musa’nın ismi Kuran’da en çok geçen peygamber ismidir.

60. İslam’ın temel ahlaki değerlerinden biri olan adalet nedir?

Cevap: Herkese hak ettiği şekilde davranmak, eşitlik ve hakkaniyet prensiplerine uygun hareket etmektir.

61. İslam’ın beşinci şartı olan hac kaç gün sürer?

Cevap: Hac ibadeti genellikle 5 ila 6 gün sürer.

62. İslam’da hangi peygamberin hayatı Kuran’da en detaylı şekilde anlatılmıştır?

Cevap: Hz. Yusuf’un hayatı Kuran’da en detaylı şekilde anlatılan peygamber hayatlardan biridir.

63. Hangi ibadetle Müslümanlar arasında kardeşlik bağı güçlenir?

Cevap: Cuma namazı kılmak, Müslümanlar arasında kardeşlik bağını güçlendirir.

64. İslam’ın altıncı şartı olan cihad nasıl yapılır?

Cevap: Cihad, Allah yolunda yapılan fiziksel ve zihinsel çabalardan oluşur. Bu çabalar, dine hizmet etmek, adaleti sağlamak ve kötülüğe karşı mücadele etmek gibi farklı şekillerde gerçekle64. İslam’ın altıncı şartı olan cihad nasıl yapılır?

Cevap: Cihad, Allah yolunda yapılan fiziksel ve zihinsel çabalardan oluşur. Bu çabalar, dine hizmet etmek, adaleti sağlamak ve kötülüğe karşı mücadele etmek gibi farklı şekillerde gerçekleştirilebilir. Cihad, silahla yapılan savaş anlamına gelmez, aksine içsel mücadele, ilim öğrenme, doğruyu savunma ve toplumun iyiliği için çalışma gibi çeşitli yollarla gerçekleştirilir.

65. İslam’da hangi ibadetle günahlar tamamen temizlenir?

Cevap: Kabe’yi tavaf ederek umre veya hac yapmak ile günahlar tamamen temizlenebilir.

66. İslam’da hangi peygamberin ismi diğer semavi dinlerde de geçer?

Cevap: Hz. İbrahim’in ismi diğer semavi dinlerde de geçer (Abraham).

67. Hangi dua, Müslümanların her gün en çok tekrar ettiği duadır?

Cevap: Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru duası (Rabbena atina fid-dünya haseneten ve fil-ahirati haseneten ve kina azaben-nar) Müslümanlar tarafından her gün en çok tekrar edilen dualardan biridir.

68. İslam’da hangi ibadet, Müslümanların maddi ve manevi yardımlaşmasını sağlar?

Cevap: Zekât, Müslümanların maddi yardımlaşmasını sağlayan bir ibadettir. Zekât vermek, zenginlerin malının belirli bir oranda fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması demektir.

69. İslam’da hangi günlerde nafile namaz kılınır?

Cevap: Nafile namazlar isteğe bağlı olarak her gün kılınabilir. Ancak özellikle Cuma günü, Ramazan ayında teravih namazıyla birlikte kılınan vitir namazı ve diğer özel günlerde nafile namazlar sıkça tercih edilen zamanlardır.

70. İslam’ın beşinci şartı olan hac kaç defa yapılması gereken bir ibadettir?

Cevap: Hac, Müslümanlar için hayatlarında bir defa gerçekleştirilmesi farz olan bir ibadettir. Ancak maddi ve fiziki imkanları olanlar daha fazla kez hacca gidebilirler.

71. İslam’da hangi kitaba inanılır?

Cevap: Müslümanlar, Kur’an-ı Kerim’e inanır. Kur’an, İslam’ın kutsal kitabıdır ve Allah tarafından Hz. Muhammed’e vahiy yoluyla indirildiği düşünülür.

72. İslam’ın altı şartından biri olan zekâtın amacı nedir?

Cevap: Zekâtın amacı, zenginlerin malının belirli bir oranda fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasıyla toplumda adaletin sağlanmasını ve maddi yardımlaşmayı teşvik etmektir.

73. İslam’da hangi peygamberin göğe yükseldiği anlatılır?

Cevap: Hz. Muhammed’in miracı (gece yolculuğu), İslam literatüründe anlatılan ve peygamberin Mescid-i Aksa’dan göğe yükselerek Allah’la buluştuğuna inanılan olaydır.

74. İslam’ın temel ibadetlerinden biri olan namaz kaç vakittir?

Cevap:74. İslam’ın temel ibadetlerinden biri olan namaz, beş vakit olarak kılınır. Bu vakitler; sabah namazı (fajr), öğle namazı (zuhur), ikindi namazı (asr), akşam namazı (magrib) ve yatsı namazıdır.

75. İslam’da hangi yaşta oruç tutmaya başlanır?

Cevap: İslam’da çocuklar genellikle ergenlik çağına ulaştıklarında (genellikle puberte dönemi) oruç tutmaya başlarlar. Ergenlik dönemi, çocuğun bedensel ve ruhsal açıdan olgunlaştığı bir dönemdir.

76. İslam’da hangi günlerde bayram kutlanır?

Cevap: İslam’da iki büyük bayram kutlanır. Ramazan Bayramı, Ramazan ayının ardından gelir ve Şevval ayının ilk günü başlar. Kurban Bayramı ise Zilhicce ayının 10., 11. ve 12. günlerinde kutlanır.

77. İslam’da hangi eylemler orucun bozulmasına neden olur?

Cevap: İslam’da orucun bozulmasına neden olan eylemler arasında yemek yemek, içmek, cinsel ilişkide bulunmak, bilerek kusmak gibi şeyler yer alır. Oruçlu kişi bu tür eylemleri yaparsa orucu bozulmuş olur.

78. İslam’da hangi hayvanların eti helal kabul edilir?

Cevap: İslam’da genel olarak sığır, koyun ve keçi gibi geviş getiren hayvanların eti helal kabul edilir. Ayrıca kuşlar arasında tavuk, hindi, ördek, yumurtadan çıkan yırtıcı kuşlar ve deniz ürünleri gibi şeyler de helal kabul edilen yiyeceklerdir.

79. İslam’da hangi günlerde cuma namazı kılınır?

Cevap: İslam’da cuma namazı her hafta Cuma günü kılınır. Cuma namazı, Müslümanların toplu bir şekilde camide cemaatle kıldığı önemli bir ibadettir.

80. İslam’da hangi eylemler namazın geçersiz olmasına neden olur?

Cevap: İslam’da namazın geçersiz olmasına neden olan eylemler arasında abdestin bozulması, namaz esnasında konuşmak, önemli bir hareket yapmak, namazın farzlarını veya vaciplerini atlamak sayılabilir. Bu durumlarda namaz tekrar kılınmalıdır.

81. İslam’da kaç tane zekât malı vardır?

Cevap: İslam’da beş tür mal üzerinden zekât verilir. Bunlar; altın ve gümüş, para ve mülkler, ticaret malları, hayvanlar (sığır, koyun, keçi) ve mahsul ürünleridir.

82. İslam’ın temel ibadetlerinden biri olan hac hangi ayda gerçekleştirilir?

Cevap: Hac ibadeti Zilhicce ayında gerçekleştirilir. Bu ay İslam takvimine göre son aydır ve Kurban Bayramı’nın da içinde bulunduğu önemli olayları barındırır.

83. İslam’da hangi günlerde oruç tutmak menduptur?

Cevap: İslam’da nafile oruç tutmanın müstehap olduğu günler arasında Pazartesi ve Perşembe günleri, Aşure günü, Beyaz Geceler (Regaib, Miraç, Berat), üç aylar (Recep, Şaban

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.