4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 2. Yazılı Test Soruları

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin 2. dönem 2. yazılı test soruları, öğrencilerin dinî bilgi, ahlaki değerler ve kavramlarla ilgili anlayışlarını ölçmeyi amaçlayan sorulardır. Bu sorular, dini bilgilerin yanı sıra öğrencilerin ahlaki konulara ilişkin farkındalıklarını da sınar. Sorular genellikle çoktan seçmeli formatında olup, öğrencilere farklı şıklar arasından doğru olanı seçme imkanı sunar. Öğrencilerin dini metinleri okuma, anlama ve yorumlama becerilerini geliştirmek amacıyla ayet, hadis veya hikayelerden örnekler içerebilir. Ayrıca, ahlaki değerleri anlamlandırmaya yönelik örnek durumlar veya sorunlar üzerinden de sorular sorulabilir. Bu şekilde öğrencilerin dini bilgileri anlamaları ve ahlaki değerleri pratik hayatta nasıl uygulayabileceklerini düşünmeleri sağlanır.

İşte 4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 2. yazılı test soruları:

 1. Soru: İslam'ın beş şartından biri aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Oruç
  b) Zekât
  c) Hac
  d) Namaz
  Cevap: d) Namaz
  Açıklama: İslam'ın beş şartı arasında namaz da yer almaktadır. Müslümanlar, beş vakit namaz kılmakla yükümlüdürler.

 2. Soru: Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin (s.a.v.) sünnetlerinden biridir?
  a) Kurban Bayramı'nı kutlamak
  b) Gelinlik giymek
  c) Sürekli doğru söylemek
  d) Sabahları erken kalkmak
  Cevap: a) Kurban Bayramı'nı kutlamak
  Açıklama: Peygamberimiz (s.a.v.) Kurban Bayramı'nda kurban kesmeyi ve bu önemli günü müslümanlarla birlikte kutlamayı tavsiye etmiştir.

 3. Soru: "İyilik yap, iyilik bul." anlayışı aşağıdaki ahlaki değerlerden hangisine örnektir?
  a) Sabır
  b) Yardımseverlik
  c) Cesaret
  d) Hoşgörü
  Cevap: b) Yardımseverlik
  Açıklama: "İyilik yap, iyilik bul" anlayışı, insanların yardımseverlik göstererek başkalarına yardım ettiklerinde karşılığında da iyilik göreceği düşüncesini ifade eder.

 4. Soru: Aşağıdaki ibadetlerden hangisi farz değildir?
  a) Oruç tutmak
  b) Kuran okumak
  c) Zekât vermek
  d) Hacca gitmek
  Cevap: b) Kuran okumak
  Açıklama: Kuran okumak ibadeti farz olmamakla birlikte, müslümanlar için önemli bir ibadet olarak kabul edilir. Ancak farz değildir.

 5. Soru: "Herkesin inancına ve ibadetine saygı göstermek" aşağıdaki ahlaki değerlerden hangisiyle ilişkilidir?
  a) Adalet
  b) Hoşgörü
  c) Dürüstlük
  d) Cömertlik
  Cevap: b) Hoşgörü
  Açıklama: İnsanların farklı inanç ve ibadetlerine saygı göstermek hoşgörünün bir örneğidir. Bu, insanlar arasında barış ve uy6. Soru: Aşağıdakilerden hangisi insanların birbirleriyle iyi ilişkiler kurmasına yardımcı olur?
  a) Kin beslemek
  b) Yalan söylemek
  c) Empati yapmak
  d) Kibirli olmak
  Cevap: c) Empati yapmak
  Açıklama: Empati yapmak, başkalarının duygularını anlamaya ve onları anlayışla karşılamaya dayalı bir davranıştır. İnsanların birbirleriyle iyi ilişkiler kurabilmeleri için empati önemlidir.

 6. Soru: Aşağıdaki dualardan hangisi günlük yaşamda sıklıkla okunan dualardandır?
  a) Ayetel Kürsi
  b) İhlas Suresi
  c) Fatiha Suresi
  d) Nas Suresi
  Cevap: c) Fatiha Suresi
  Açıklama: Fatiha Suresi, Müslümanlar arasında günlük yaşamda en sık okunan surelerden biridir. Namazlarda ve diğer ibadetlerde yer alır.

 7. Soru: "Ana babaya saygı göstermek" aşağıdaki ahlaki değerlerden hangisiyle bağlantılıdır?
  a) Güvenilirlik
  b) Sadakat
  c) Sevgi
  d) İtaat
  Cevap: d) İtaat
  Açıklama: Ana babaya saygı göstermek, çocukların onların yönlendirmelerine itaat etmeleri anlamına gelir. İtaat, ahlaki değerler arasında yer alır.

 8. Soru: Aşağıdaki ibadetlerden hangisi Ramazan ayında yapılır?
  a) Hacca gitmek
  b) Zekât vermek
  c) Oruç tutmak
  d) Cenaze namazı kılmak
  Cevap: c) Oruç tutmak
  Açıklama: Ramazan ayı boyunca müslümanlar oruç tutarlar. Bu ibadet, sabah ezanından akşam ezanına kadar yemek, içmek ve bazı davranışlardan uzak durmayı gerektirir.

 9. Soru: "Yaptığı işte dürüst olmak" aşağıdaki ahlaki değerlerden hangisiyle bağlantılıdır?
  a) Adalet
  b) Sorumluluk
  c) Dürüstlük
  d) Hoşgörü
  Cevap: c) Dürüstlük
  Açıklama: Dürüstlük, insanların yaptığı işlerde doğru ve adil olmalarını ifade eder. Başkalarını aldatmadan doğruyu söylemek ve dürüst davranmak önemlidir.

 10. Soru: Aşağıdaki dualardan hangisi Peygamberimizin (s.a.v.) sünnetidir?
  a) Ayetel Kürsi okumak
  b) Besmele çekmek
  c) Niyet etmek
  d) Tevbe istiğfar etmek
  Cevap: b) Besmele çekmek
  Açıklama: Peygamberimiz (s.a.v.) besmele çekmeyi sünnet olarak kabul etmiş ve Müslümanlara da bu şekilde davranmayı öğretmiştir.

 11. Soru: Hz. Muhammed'in doğum günü anlamına gelen kutlama etkinliğine ne ad verilir?
  a) Kandil
  b) Bayram
  c) Mevlid
  d) Cenaze
  Cevap: c) Mevlid
  Açıklama: Mevlid, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğum günü olan Mîlâdî takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesinde yapılan kutlama etkinliğine verilen isimdir.

 12. Soru: Aşağıdakilerden hangisi insanların Allah'a yönelik ibadetlerini ifade ed13. Soru: Aşağıdakilerden hangisi insanların Allah'a yönelik ibadetlerini ifade eder?
  a) Ahiret
  b) Sevgi
  c) Salih amel
  d) Adalet
  Cevap: c) Salih amel
  Açıklama: İnsanların Allah'a yönelik ibadetleri, salih ameller olarak adlandırılır. Bu, iyi ve doğru davranışlarla Allah'ın rızasını kazanmayı amaçlar.

 13. Soru: Aşağıdaki dualardan hangisi günlük hayatta sıkça okunan dualardandır?
  a) Ayetel Kürsi
  b) Fatiha Suresi
  c) İhlas Suresi
  d) Rabbena Atina Dünyada Haseneti
  Cevap: c) İhlas Suresi
  Açıklama: İhlas Suresi, Müslümanlar arasında günlük hayatta sıkça okunan surelerden biridir. Kısa ve anlamlı olması sebebiyle tercih edilir.

 14. Soru: Aşağıdaki ahlaki değerlerden hangisi insanların dürüstlüğünü önemser?
  a) Hoşgörü
  b) Sabır
  c) Sadakat
  d) Cömertlik
  Cevap: c) Sadakat
  Açıklama: Sadakat, insanların dürüstlüğünü önemseyen bir ahlaki değerdir. Birine verilen sözü tutmak, sadakat göstermek anlamında kullanılır.

 15. Soru: Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ahlaki özelliklerinden biridir?
  a) Kibirli olmak
  b) Yalan söylemek
  c) Cömertlik
  d) İntikam almak
  Cevap: c) Cömertlik
  Açıklama: Hz. Muhammed (s.a.v.), cömertlik ve yardımseverlik gibi ahlaki özellikleriyle tanınır. İnsanlara yardım etmek ve cömert davranmak önemlidir.

 16. Soru: Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların beş şartından biri değildir?
  a) Hacca gitmek
  b) Oruç tutmak
  c) Zekât vermek
  d) İftar yapmak
  Cevap: d) İftar yapmak
  Açıklama: İftar yapmak, Ramazan ayında oruç tutan Müslümanlar arasında yaygın olan bir uygulamadır, ancak İslam'ın beş şartı arasında yer almaz.

 17. Soru: "Birine iyilik yaparken karşılık beklememek" aşağıdaki ahlaki değerlerden hangisiyle bağlantılıdır?
  a) Hoşgörü
  b) Sabır
  c) Tevazu
  d) Yardımseverlik
  Cevap: d) Yardımseverlik
  Açıklama: Birine iyilik yaparken karşılık beklemeden yardım etmek, yardımseverliğin bir örneğidir. İnsanlara destek olmak ve yardım etmek önemlidir.

 18. Soru: Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatından örnek alabileceğimiz davranışlardan biridir?
  a) Kötü söz söylemek
  b) Kin beslemek
  c) Adaletli olmak
  d) Aldatmak
  Cevap: c) Adaletli olmak
  Açıklama: Hz. Muhammed (s.a.v.), adaletli bir lider olarak tanınır. Adaleti, insanların eşit ve adil şekilde muamele görmesini sağlamayı ifade eder.

 19. Soru: Peygamberimize (s.a.v.) inanan kişilere ne ad verilir?
  a) Hristiyan
  b) Musevi
  c) Mümin
  d)20. Soru: Peygamberimize (s.a.v.) inanan kişilere ne ad verilir?
  a) Hristiyan
  b) Musevi
  c) Mümin
  d) Ateist
  Cevap: c) Mümin
  Açıklama: Peygamberimize (s.a.v.) inanan kişilere "mümin" denir. Müminler, İslam dinine inanır ve Peygamberimizin öğrettiklerine uyarlar.21. Soru: İslam'ın beş şartından biri olan "hac", hangi ibadetin bir parçasıdır?
  a) Oruç
  b) Namaz
  c) Zekât
  d) Cihad
  Cevap: d) Cihad
  Açıklama: "Hac" ibadeti, İslam'ın beş şartından biridir. Hac, Müslümanlar için Kabe'yi ziyaret etmek ve belirli ritüelleri gerçekleştirmek anlamına gelir.

 20. Soru: Aşağıdaki dualardan hangisi müslümanların namazda okuduğu surelerden biridir?
  a) Fatiha Suresi
  b) Kevser Suresi
  c) Yasin Suresi
  d) Rahman Suresi
  Cevap: a) Fatiha Suresi
  Açıklama: Müslümanlar namazda Fatiha Suresini okurlar. Bu sure, namazın temel bir parçasıdır ve her rekatta okunur.

 21. Soru: Aşağıdakilerden hangisi insanların geçmişe yönelik dualarını ifade eder?
  a) Tevbe istiğfar etmek
  b) Şükretmek
  c) Dua etmek
  d) İbadet etmek
  Cevap: a) Tevbe istiğfar etmek
  Açıklama: Tevbe istiğfar etmek, insanların Allah'tan geçmişte yaptıkları hatalar için af dilemelerini ifade eder. Bu dualar, pişmanlık ve tövbe niyetiyle yapılır.

 22. Soru: Aşağıdakilerden hangisi insanların birbirlerine karşı hoşgörülü olmalarına yardımcı olur?
  a) Sabır
  b) İntikam
  c) Kibir
  d) Kin beslemek
  Cevap: a) Sabır
  Açıklama: Sabır, insanların zorlukları tolere etmesini, hoşgörülü olmasını ve anlayışlı davranmasını sağlar. Hoşgörü, sağlıklı ilişkilerin oluşmasında önemlidir.

 23. Soru: Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerim'in ilk suresidir?
  a) Bakara Suresi
  b) Fatiha Suresi
  c) Nisa Suresi
  d) Rahman Suresi
  Cevap: b) Fatiha Suresi
  Açıklama: Fatiha Suresi, Kuran-ı Kerim'in ilk suresidir. Müslümanlar namazda ve diğer ibadetlerde bu sureyi okurlar.

 24. Soru: İslam'ın beş şartından biri olan "zekât", hangi tür ibadeti ifade eder?
  a) Oruç
  b) Namaz
  c) Bağış yapma
  d) Hac
  Cevap: c) Bağış yapma
  Açıklama: "Zekât", İslam'ın beş şartından biridir ve Müslümanların mal varlıklarının belirli bir yüzdesini ihtiyaç sahiplerine bağışlamalarını ifade eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.