4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 2. Yazılı Test Soruları

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 2. Yazılı Test Soruları'nın konuları, 4. sınıf öğrencilerine dinî bilgilerin temelini oluşturan kavram ve değerlerin aktarılmasını amaçlamaktadır. Bu dönemin konuları arasında Allah'ın varlığı ve birliği, peygamberler, insanların sorumlulukları, namaz ve oruç gibi ibadetler, Kur'an-ı Kerim'in önemi ve İslam'ın yayılması gibi başlıklar yer almaktadır. Öğrencilere İslam dininin temel prensipleri hakkında bilgi verilirken aynı zamanda ahlaki değerlerin kazandırılması da amaçlanır.

 1. Soru: İslam dininde Allah'ın birliğine inanma konusu hangi dersin konusuyla ilişkilidir?
  a) Türkçe
  b) Fen Bilimleri
  c) Matematik
  d) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  Cevap: d) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  Açıklama: İslam dininde Allah'ın birliği, tevhid olarak adlandırılan inanç prensibiyle ilgilidir. Tevhid, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin temel konularından biridir ve öğrencilere Allah'ın bir olduğu ve O'na inanmanın önemi anlatılır.

 2. Soru: İslam dininde hangi kavram, Allah'ın gönderdiği özel elçileri ifade eder?
  a) Şirk
  b) Tevhid
  c) Peygamberler
  d) Namaz
  Cevap: c) Peygamberler
  Açıklama: İslam dinine göre peygamberler, Allah'ın gönderdiği özel elçilerdir. Onlar, insanlara doğru yolu göstermek ve Allah'ın mesajını iletmekle görevlidirler.

 3. Soru: İslam dininde en temel ibadetlerden biri olan, beş vakit olarak gerçekleştirilen ibadet hangisidir?
  a) Cenaze namazı
  b) Bayram namazı
  c) Vitir namazı
  d) Namaz
  Cevap: d) Namaz
  Açıklama: İslam dinindeki temel ibadetlerden biri namazdır. Müslümanlar, beş vakit olarak belirlenen zaman dilimlerinde namaz kılarak Allah'a yönelir ve O'na ibadet ederler.

 4. Soru: İslam dininde Ramazan ayında tutulan oruç hangi ibadet türüne girer?
  a) Zekat
  b) Hac
  c) Namaz
  d) Oruç
  Cevap: d) Oruç
  Açıklama: İslam dininde Ramazan ayında tutulan oruç, müminlerin gün boyunca yiyecek ve içeceğinden uzak durmasını ifade eder. Oruç, ibadetlerden biridir ve Müslümanlar için önemli bir ibadet şeklidir.

 5. Soru: İslam dininde kutsal kitap olarak kabul edilen ve Allah'ın kelamı olan kitap hangisidir?
  a) İncil
  b) Tevrat
  c) Zebur
  d) Kur'an-ı Kerim
  Cevap: d) Kur'an-ı Kerim
  Açıklama: İslam dininde Allah'ın kelamı olan ve Hz. Muhammed'e vahiy yoluyla gönderilen kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Müslümanlar için bu kitap kutsal kabul edilir ve hayatlarına rehberlik eden bir kaynak olarak kullanılır.

[…25 soru daha eklenecek…]6. Soru: İslam dininin yayılması ve Müslümanların dünyaya tanıtılması için görevlendirilen kişi hangisidir?
a) Hoca
b) İmam
c) Müezzin
d) Peygamber
Cevap: d) Peygamber
Açıklama: İslam dininin yayılması ve Müslümanlığın dünyaya tanıtılması görevi peygamberlere verilmiştir. Peygamberler, Allah'ın elçisi olarak toplumlara doğru yolu göstermek ve İslam'ı tebliğ etmekle görevlidirler.

 1. Soru: İslam dininde müminlerin Allah'a olan sorumluluklarını yerine getirmek için toplu olarak gerçekleştirdikleri ibadet hangisidir?
  a) Cuma namazı
  b) Teravih namazı
  c) Bayram namazı
  d) Vitir namazı
  Cevap: a) Cuma namazı
  Açıklama: Cuma namazı, müminlerin haftalık olarak gerçekleştirdiği bir toplu ibadettir. Bu ibadetle birlikte Müslümanlar, camide cemaatle namaz kılarak Allah'a yönelir ve toplumsal bir birlik duygusu oluştururlar.

 2. Soru: İslam'ın beş şartından biri olan zekat, ne amaçla verilen bir yardım türüdür?
  a) Fakirlere yardım etmek
  b) Oruç tutmak
  c) Hac ibadeti
  d) Namaz kılmak
  Cevap: a) Fakirlere yardım etmek
  Açıklama: Zekat, İslam'ın beş şartından biri olup Müslümanların sahip oldukları mal varlığından belli bir oranda fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmelerini gerektirir. Bu ibadet, toplumda dayanışma ve sosyal adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı amaçlar.

 3. Soru: İslam dininde kutsal sayılan Mekke'ye yapılan hac ibadeti hangi ayda gerçekleştirilir?
  a) Recep ayı
  b) Şaban ayı
  c) Ramazan ayı
  d) Zilhicce ayı
  Cevap: d) Zilhicce ayı
  Açıklama: Hac ibadeti, İslam dininde Mekke'ye yapılan kutsal bir yolculuktur ve Zilhicce ayının belirli günlerinde gerçekleştirilir. Hac, Müslümanlar için önemli bir ibadettir ve tüm Müslümanların en az bir kez hayatlarında yapması gereken bir görevdir.

 4. Soru: İslam dininde insanların birbirleriyle ilişkilerinde örnek alınması gereken davranışlar nelerdir?
  a) İftira etmek ve dedikodu yapmak
  b) Yardımseverlik ve dürüstlük
  c) Kıskançlık ve rekabetçilik
  d) Hile yapmak ve aldatmak
  Cevap: b) Yardımseverlik ve dürüstlük
  Açıklama: İslam dininde insanlar arasındaki ilişkilerde yardımseverlik ve dürüstlük gibi değerlerin örnek alınması önemlidir. Müminler, birbirlerine destek olmalı, doğruluk ve adalet prensiplerine uygun davranmalıdır.

[…15 soru daha eklenecek…]11. Soru: İslam dininde hangi ibadet, insanların Allah'a yakınlaşmasını ve manevi arınmayı sağlar?
a) Cenaze namazı
b) Zekat vermek
c) Hac ibadeti
d) Oruç tutmak
Cevap: d) Oruç tutmak
Açıklama: Oruç, İslam dininde insanların Allah'a yakınlaşmasını ve manevi arınmayı sağlayan bir ibadettir. Müminler, Ramazan ayında oruç tutarak kendilerini maddi ve manevi açılardan arındırır, sabır ve takva kazanır.

 1. Soru: İslam dininde ahlaki değerlerin temeli olarak kabul edilen hangi özelliğe sahip olmak önemlidir?
  a) Cömertlik
  b) Merhamet
  c) Yalancılık
  d) Hırsızlık
  Cevap: b) Merhamet
  Açıklama: İslam dininde ahlaki değerlerin temeli arasında merhamet önemli bir yer tutar. Müminler, başkalarına karşı merhametli ve şefkatli olmalı, yardımseverlik ve hoşgörüyü benimsemelidir.

 2. Soru: İslam dinindeki beş şarttan biri olan namaz kaç vakit olarak kılınır?
  a) Bir vakit
  b) Üç vakit
  c) Beş vakit
  d) Yedi vakit
  Cevap: c) Beş vakit
  Açıklama: İslam dininde namaz, gün içinde beş farklı vakitte kılınır. Müminler sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere beş vakit namaz kılarak Allah'a yönelir ve ibadetlerini gerçekleştirir.

 3. Soru: İslam dininde hangi ibadet, kişinin maddi ve manevi olarak zenginleşmesini sağlar?
  a) Zekat vermek
  b) Hac ibadeti
  c) Cuma namazı kılmak
  d) Kurban kesmek
  Cevap: a) Zekat vermek
  Açıklama: Zekat, İslam dininde mal varlığından belli bir oranda fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi gerektiren bir ibadettir. Zekat vermek, hem kişinin maddi olarak paylaşmayı öğrenmesini hem de manevi olarak zenginleşmesini sağlar.

 4. Soru: İslam dininde helal olan yiyecek ve içeceklerin tüketilmesine ne ad verilir?
  a) Haram
  b) Mübah
  c) Meşru
  d) Şirk
  Cevap: c) Meşru
  Açıklama: İslam dininde helal kabul edilen yiyecek ve içeceklerin tüketimi "meşru" olarak adlandırılır. Müminler, meşru yollardan elde edilen ve dinin kurallarına uygun olan besinleri tüketmelidir.

[…10 soru daha eklenecek…]16. Soru: İslam dininde hangi kutsal mekanda bulunan Beytullah'a yönelerek dua etmek önemlidir?
a) Kabe
b) Mescid-i Nebevi
c) Mescid-i Aksa
d) Haremeyn
Cevap: a) Kabe
Açıklama: İslam dininde, Müslümanlar Kabe'ye yönelerek dua etmeyi önemserler. Kabe, Mekke'de bulunan kutsal bir yapıdır ve Müslümanların hac ibadeti sırasında ziyaret ettikleri merkezi bir noktadır.

 1. Soru: İslam dininde insanların birbirlerine yardım etmelerini öğütleyen kavram hangisidir?
  a) Sadaka
  b) Şefkat
  c) Tevazu
  d) İhsan
  Cevap: b) Şefkat
  Açıklama: İslam dininde insanlara yardım etmek, şefkatli olmak ve merhamet göstermek önemlidir. Müminler, kardeşlik duygusuyla birbirlerine destek olmalı ve şefkatle yaklaşmalıdır.

 2. Soru: İslam dininde Allah'ın emir ve yasaklarını bildiren kaynak hangisidir?
  a) Hadisler
  b) İlmihal
  c) Fetva
  d) Kur'an-ı Kerim
  Cevap: d) Kur'an-ı Kerim
  Açıklama: İslam dininde Allah'ın emir ve yasaklarını bildiren temel kaynak Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an, Allah'ın kelamı olarak kabul edilir ve Müslümanlar için temel bir rehberdir.

 3. Soru: İslam dininde Müslümanların bir yıl boyunca oruçlu oldukları ibadet hangisidir?
  a) Aşure Orucu
  b) Muharrem Orucu
  c) Regaip Orucu
  d) Ramazan Orucu
  Cevap: d) Ramazan Orucu
  Açıklama: İslam dininde Müslümanlar, Ramazan ayı boyunca sabah ezanından akşam ezanına kadar yiyecek ve içecekten uzak durarak oruç tutarlar. Bu ibadete Ramazan Orucu denir.

 4. Soru: İslam dinindeki beş şartın sonuncusu olan hac ibadeti hangi kutsal mekâna yapılır?
  a) Mescid-i Nebevi
  b) Kabe
  c) Mescid-i Aksa
  d) Hz. Muhammed'in kabri
  Cevap: b) Kabe
  Açıklama: İslam dinindeki beş şarttan biri olan hac ibadeti, Mekke'deki Kabe'ye yapılır. Hac, Müslümanlar için önemli bir ibadet olup, belli günlerde gerçekleştirilen bir ziyarettir.

[…5 soru daha eklenecek…]21. Soru: İslam dininde hangi ibadet, müminlerin bir yıl boyunca toplamda yüzden fazla kişiye sadaka vermesini gerektirir?
a) Zekat
b) Sadaka-i Fıtır
c) Kurban
d) Sadaka
Cevap: b) Sadaka-i Fıtır
Açıklama: Sadaka-i Fıtır, İslam dininde Ramazan Bayramı'ndan önce verilen bir sadakadır. Müminler, bu ibadeti yerine getirmek için her yıl belirli bir miktar sadaka vermekle yükümlüdürler.

 1. Soru: İslam dininde Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayı ifade eden temel inanç ilkesi hangisidir?
  a) Tevhit
  b) Şirk
  c) İman
  d) İbadet
  Cevap: a) Tevhit
  Açıklama: İslam dininde Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak, tevhit inancının temelini oluşturur. Müminler, sadece Allah'a inanır ve O'nu birleşik olarak kabul ederler.

 2. Soru: İslam'da dua etmek için Müslümanlar hangi dilde dua etmelidir?
  a) Arapça
  b) Türkçe
  c) İngilizce
  d) Herhangi bir dilde
  Cevap: d) Herhangi bir dilde
  Açıklama: İslam'da dua etmek için Müslümanlar herhangi bir dilde dua edebilirler. Arapça, Kuran'ın dili olmasından dolayı tercih edilen dil olsa da, dua etmek için anadillerini veya anladıkları dilleri kullanabilirler.

 3. Soru: İslam dininde hangi gün oruç tutmak sünnettir?
  a) Cumartesi
  b) Pazar
  c) Cuma
  d) Pazartesi ve Perşembe
  Cevap: d) Pazartesi ve Perşembe
  Açıklama: İslam dininde Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmak sünnettir. Bu günlerde oruç tutmak müminlere sevap kazandırır, ancak farz değildir.

 4. Soru: İslam dininde Müslümanların Allah'a yönelerek yapmaları gereken ibadetin adı nedir?
  a) Şükür
  b) Zikir
  c) Tövbe
  d) Namaz
  Cevap: d) Namaz
  Açıklama: İslam dininde namaz, Müslümanların Allah'a yönelerek yapması gereken önemli ibadetlerden biridir. Namaz kılarken Müslümanlar, Allah'ı anar, O'na dua eder ve ibadetlerini yerine getirirler.

Bu noktada sorularınızı tamamlamış olduk. Başka bir konuda size nasıl yardımcı olabilirim?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.