11. Sınıf Fizik 2. Dönem 3. Yazılı Test Soruları

11. Sınıf Fizik 2. Dönem 3. Yazılı Test Soruları konuları, elektrostatik, elektriksel enerji ve direnç gibi konuları içermektedir. Elektrostatik, yüklerin davranışını inceler ve Coulomb yasası gibi konuları kapsar. Elektriksel enerji, yüklerin potansiyel enerjisini ve elektrik alan içindeki hareketini ele alır. Direnç ise iletkenlerin elektrik akımına karşı gösterdiği direnci tanımlar. Bu konuların iyi anlaşılması, temel elektriksel kavramların ve devrelerin analiz edilmesi için önemlidir.

Test Soruları:

1. Soru: Elektrik yükleri arasındaki itme veya çekme kuvvetini inceleyen fizik dalı hangisidir?

a) Mekanik

b) Termodinamik

c) Elektrostatik

d) Manyetizma

Cevap: c) Elektrostatik

Açıklama: Elektrostatik, elektrik yüklerinin birbirleri üzerinde oluşturdukları etkileşim kuvvetlerini inceler.

2. Soru: İki pozitif yük arasındaki itme kuvveti nasıl değişir?

a) Yükler arttıkça itme kuvveti azalır.

b) Yükler arttıkça itme kuvveti artar.

c) Yüklerin değeri itme kuvvetiyle ilişkili değildir.

d) İtme kuvveti yüklerin işaretine bağlı olarak değişir.

Cevap: b) Yükler arttıkça itme kuvveti artar.

Açıklama: Elektrostatik kuvvet, yüklerin büyüklüğüyle doğru orantılı olarak artar.

3. Soru: Bir cisim üzerindeki elektrik yükünün birimi nedir?

a) Amper

b) Ohm

c) Farad

d) Coulomb

Cevap: d) Coulomb

Açıklama: Coulomb, elektrik yükünün birimidir.

4. Soru: Elektriksel enerji, yüklerin hangi özelliğiyle ilişkilidir?

a) Hızlarıyla

b) Kütleleriyle

c) Potansiyelleriyle

d) İletkenlikleriyle

Cevap: c) Potansiyelleriyle

Açıklama: Elektriksel enerji, yüklerin potansiyelleriyle ilişkilidir ve potansiyel farkıyla hesaplanır.

5. Soru: Bir iletkenin direnci neye bağlıdır?

a) Uzunluğuna

b) Alanına

c) Sıcaklığına

d) Malzemesine

Cevap: a) Uzunluğuna

Açıklama: Bir iletkenin direnci, uzunluğuyla doğru, alanıyla ters orantılı olarak değişir.

(Devam eden 20 soru benzer bir formatta hazırlanmalıdır.)6. Soru: İki yük arasındaki elektrik potansiyel farkının birimi nedir?

a) Volt

b) Ampere

c) Ohm

d) Coulomb

Cevap: a) Volt

Açıklama: Elektrik potansiyel farkı, volt birimiyle ölçülür ve yükler arasındaki potansiyel farkını ifade eder.

7. Soru: Bir iletkenin direnci hangi formülle hesaplanır?

a) R = V/I

b) R = I/V

c) R = P/V

d) R = V/P

Cevap: a) R = V/I

Açıklama: Direnç, voltajın akıma oranıyla hesaplanır ve Ohm’un Kanunu olarak bilinen R = V/I formülü kullanılır.

8. Soru: Bir devre elemanının direnci sıfır olduğunda ne olur?

a) Devre kapanır.

b) Devre açılır.

c) Devrede yanma meydana gelir.

d) Akım geçmez.

Cevap: d) Akım geçmez.

Açıklama: Bir devre elemanının direnci sıfır olduğunda, akım geçişine engel olan direnç ortadan kalkar ve bu nedenle devreden akım geçmez.

9. Soru: Bir cisim üzerindeki elektrik alan nasıl tanımlanır?

a) Alan şiddetiyle

b) Potansiyel farkıyla

c) Yük miktarıyla

d) İletkenlikle

Cevap: a) Alan şiddetiyle

Açıklama: Elektrik alan, bir noktada etki eden elektriksel kuvvetin birim yük başına düşen değeri olan alan şiddetiyle tanımlanır.

10. Soru: İki yük arasındaki elektrik potansiyel farkı neyle ilişkilidir?

a) Yük miktarlarıyla

b) Hızlarıyla

c) Kütleleriyle

d) Mesafeleriyle

Cevap: d) Mesafeleriyle

Açıklama: İki yük arasındaki elektrik potansiyel farkı, yükler arasındaki mesafeye bağlı olarak değişir ve artan mesafeyle azalır.

(Devam eden 15 soru benzer bir formatta hazırlanmalıdır.)11. Soru: İki nokta arasındaki potansiyel farkın hesaplanması için hangi formül kullanılır?

a) V = IR

b) V = QE

c) V = kq/r

d) V = mg

Cevap: c) V = kq/r

Açıklama: İki nokta arasındaki potansiyel fark, Coulomb yasasıyla ifade edilen V = kq/r formülüyle hesaplanır, burada k elektriksel sabit, q yük miktarı ve r ise iki nokta arasındaki mesafedir.

12. Soru: Elektrik akımının birimi nedir?

a) Volt

b) Ohm

c) Ampere

d) Farad

Cevap: c) Ampere

Açıklama: Elektrik akımı, birim zamanda geçen yük miktarını ifade eder ve ampere birimiyle ölçülür.

13. Soru: Bir devre elemanına 1 amperlik akım uygulandığında iletken üzerinde oluşan gerilimin değeri nedir?

a) 1 volt

b) 1 ohm

c) 1 farad

d) 1 coulomb

Cevap: a) 1 volt

Açıklama: Gerilim, bir devre elemanına uygulanan akımın dirençle çarpımıyla hesaplanır ve volt birimiyle ifade edilir.

14. Soru: Paralel bağlanan dirençlerin toplam direnci nasıl hesaplanır?

a) R_toplam = R1 + R2

b) R_toplam = R1 – R2

c) R_toplam = 1/R1 + 1/R2

d) R_toplam = R1 * R2

Cevap: c) R_toplam = 1/R1 + 1/R2

Açıklama: Paralel bağlanan dirençlerin toplam direnci, her bir direncin tersinin toplanmasıyla hesaplanır.

15. Soru: Bir devredeki enerji kaybı hangi elemana bağlıdır?

a) İletkenlik

b) Direnç

c) Kapasitans

d) Indüktans

Cevap: b) Direnç

Açıklama: Bir devredeki enerji kaybı, dirençli elemanlarda oluşan elektriksel direnç nedeniyle meydana gelir.

(Devam eden 10 soru benzer bir formatta hazırlanmalıdır.)16. Soru: Bir iletkenin direnciyle akım arasındaki ilişkiyi ifade eden formül hangisidir?

a) P = IV

b) R = V/I

c) F = ma

d) E = mc²

Cevap: b) R = V/I

Açıklama: Direnç, voltajın akıma oranını temsil eden R = V/I formülüyle ifade edilir.

17. Soru: Elektrik enerjisi hangi birimle ölçülür?

a) Joule

b) Watt

c) Ohm

d) Newton

Cevap: a) Joule

Açıklama: Elektrik enerjisi, joule birimiyle ölçülür ve elektriksel çalışma veya güç tüketimi olarak ifade edilir.

18. Soru: Bir yük, elektrik alan içindeki hareketine devam etmek istiyorsa ne yapmalıdır?

a) İleri yönde ivme kazanmalıdır.

b) Yönünü değiştirmelidir.

c) Hızını artırmalıdır.

d) Yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru hareket etmelidir.

Cevap: d) Yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru hareket etmelidir.

Açıklama: Bir yük, elektrik alan içinde hareketine devam etmek istiyorsa, yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru ilerlemelidir.

19. Soru: Bir devredeki direncin artması durumunda ne olur?

a) Akım artar.

b) Akım azalır.

c) Gerilim artar.

d) Gerilim azalır.

Cevap: b) Akım azalır.

Açıklama: Direncin artması, Ohm’un Kanunu’na göre akımın azalmasına neden olur.

20. Soru: Elektrik akımının suya benzer bir özelliği hangisidir?

a) Esneklik

b) Yalıtkanlık

c) Hızlı hareket etme yeteneği

d) Kolay şekil değiştirme

Cevap: b) Yalıtkanlık

Açıklama: Elektrik akımı, suya benzer olarak yalıtkanlık özelliğine sahiptir ve uygun iletken olmadan geçemez.

(Devam eden 5 soru benzer bir formatta hazırlanmalıdır.)21. Soru: Bir kapasitörde yük depolanması hangi özellikle ilişkilidir?

a) Akım şiddetiyle

b) Gerilim farkıyla

c) Dirençle

d) Indüktansla

Cevap: b) Gerilim farkıyla

Açıklama: Bir kapasitörde yük depolanması, kapasitörün üzerindeki gerilim farkıyla ilişkilidir.

22. Soru: Elektrik enerjisi ile ilgili olarak hangi ifade doğrudur?

a) Elektrik enerjisi yoktur.

b) Elektrik enerjisi kaybolmaz, dönüşebilir.

c) Elektrik enerjisi sadece ışık enerjisine dönüşebilir.

d) Elektrik enerjisi çalışma yapmaz.

Cevap: b) Elektrik enerjisi kaybolmaz, dönüşebilir.

Açıklama: Elektrik enerjisi korunum prensibine göre kaybolmaz, diğer enerji formlarına dönüşebilir.

23. Soru: Bir devrenin nominal gerilimi nedir?

a) Devredeki en düşük gerilim değeri

b) Devredeki en yüksek gerilim değeri

c) Devrenin üzerinde belirtilen gerilim değeri

d) Devrenin enerji kaynağından aldığı gerilim değeri

Cevap: c) Devrenin üzerinde belirtilen gerilim değeri

Açıklama: Bir devrenin nominal gerilimi, devrenin üzerinde belirtilen ve kullanılması planlanan gerilim değerini ifade eder.

24. Soru: Elektriksel enerji ile ilgili olarak hangi ifade yanlıştır?

a) Yüksek gerilim, yüksek enerji anlamına gelir.

b) Elektrik enerjisi, çalışma yapabilen bir enerji çeşididir.

c) Elektrik enerjisi, elektronlar arasındaki potansiyel farktan kaynaklanır.

d) Elektrik enerjisi, elektrik motorlarına güç sağlar.

Cevap: a) Yüksek gerilim, yüksek enerji anlamına gelir.

Açıklama: Yüksek gerilim, sadece potansiyel farkını ifade eder ve enerji miktarı ile doğrudan ilişkili değildir.

25. Soru: Paralel bağlanan kapasitörlerin toplam kapasitesi nasıl hesaplanır?

a) C_toplam = C1 + C2

b) C_toplam = C1 – C2

c) C_toplam = 1/C1 + 1/C2

d) C_toplam = C1 * C2

Cevap: c) C_toplam = 1/C1 + 1/C2

Açıklama: Paralel bağlanan kapasitörlerin toplam kapasitesi, her bir kapasitörün tersinin toplanmasıyla hesaplanır.

(İşte 25 adet 11. Sınıf Fizik 2. Dönem 3. Yazılı Test Sorusu.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.