Ameliyathane Dışı Anestezi modülü, İndir Anestezi Komplikasyonları modülü, İndir Genel Anestezi Uygulamasının Başlatılması modülü, İndir Genel Anestezinin Idamesi modülü, İndir Genel Anestezinin Sonlandırılması modülü, İndir Kardiyopulmoner Resisütasyon modülü,