1. Başka dile uymaz annenin sesi      Her sözün arasan vardır Türkçesi Bu dizelerde öne sürülen dil anlayışı aşağıdaki edebiyat dönemlerimizden hangisine uygun düşer? A) Tanzimat Edebiyatı B)